Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Lời bài hát Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Đóng góp bởi

Một ngày mùa xuân
Trên nhân thế
Và hàng ngàn nụ tầm xuân
Qua năm tháng
Hạ về rồi thu sang đông đến
Cũng phai tàn vào mùa đông
Trong cõi mê
Phận người được sinh
Trong nhân thế
Rồi nghiệp tình tạo nên
Theo duyên số
Ngàn trùng qua muôn duyên kiếp
Đã vô tình tạo thành
Bao nhiêu trái ngang
Với tay nắm lấy những danh vọng
Mà có hay lợi danh
Cũng sẽ tan theo cát bụi
Vì trái tim vẹn nguyên
Nhạt nhoà theo những
Giấc mơ chỉ là hư vô
Xoá tan hết tranh chấp hận thù
Tháng năm dần trôi
Cũng đến kiếp sau
Nhận thêm oan nghiệt
Thì hãy xin bình yên
Trong tâm hồn về với ta
Trọn kiếp này
Phận người được sinh
Trong nhân thế
Rồi nghiệp tình tạo nên
Theo duyên số
Ngàn trùng qua muôn duyên kiếp
Đã vô tình tạo thành
Bao nhiêu trái ngang
Hận thù làm chi
Khi nuối tiếc
Rồi ngậm ngùi tạo thành
Bao nhiêu ai oán
Làm mọi điều chia ly oan trái
Tạo thành tội nghiệp
Vào thân trong tái tê
Với tay nắm lấy những danh vọng
Mà có hay lợi danh
Cũng sẽ tan theo cát bụi
Vì trái tim vẹn nguyên
Nhạt nhoà theo những
Giấc mơ chỉ là hư vô
Xoá tan hết tranh chấp hận thù
Tháng năm dần trôi
Cũng đến kiếp sau
Nhận thêm oan nghiệt
Thì hãy xin bình yên
Trong tâm hồn về với ta
Trọn kiếp này
Trọn cuộc đời mang những quá khứ
Xót xa khi mình không giữ
Cho trái tim bình yên
Hãy xua hết mọi hậ
Không thuộc về ta
Xoá tan hết tranh chấp hận thù
Tháng năm dần trôi
Cũng đến kiếp sau
Nhận thêm oan nghiệt
Thì hãy xin bình yên
Trong tâm hồn về với ta
Trọn kiếp này