Ánh Sáng Huyền Diệu

Ánh Sáng Huyền Diệu

Lời bài hát Ánh Sáng Huyền Diệu

Đóng góp bởi

Ôi! Ánh sáng trang nghiêm huyền diệu Sáng trần gian lớn dậy nhuệ quang Sen Vàng Bảy Bước nghiêm trang Hương Từ Bi tỏa thênh thang đất trời Hoa Tuế Nguyệt rạng ngời Chánh Đạo Tám nẻo lành di giáo nhân thiên Bình minh vừa tỏ thắng duyên Trời người hòa nhịp chân thiền Vô Ưu Bao thế hệ truyền lưu ánh sáng Đuốc tuệ dường tỏa rạng khắp nơi Sa Bà góc biển chân trời Mây lành bóng mát lòng người hiền lương Từng hạt giống tình thương dậy trỗi Khắp nẻo đường muôn lối đơm bông Đóa hoa chân Phật cõi lòng Trời người vạn vật khắp cùng an vui