20 Năm Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm

20 Năm Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm

Lời bài hát 20 Năm Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm

Đóng góp bởi

20 năm qua
Tình mùa chôm chôm vẫn đẹp
Cô gái Vĩnh Long vẫn đẹp
Như màu xanh nước Cửu Long
Đẹp như em ca câu vọng cổ
Thắm nồng duyên thủy chung
Ngọt ngào như trái chôm chôm
Em ơi em ơi
Một mùa chôm chôm nhớ đời
Em đứng dưới xe mỉm cười
Mà lòng anh đã đổi ngôi
Tình ta 20 năm từ đây
Chẳng rời nhau phút giây
Cùng chôm chôm thắm tươi hoài
Nhớ một lần đưa em sang sông
Vào vườn chôm chôm hái trái
Anh mải mê nhìn
Chôm chôm trái sai cành
Anh không nỡ rời chân
Em hỏi rằng anh mê chôm chôm
Hay là anh yêu cô gái
Anh bảo rằng
Vì em anh mê chôm chôm
Và vì chôm chôm
Anh yêu em hơn
20 năm qua
Mong lắm hương xưa đã tròn
Ông giáo Vĩnh Long vẫn còn
Yêu trường yêu lớp nhiều hơn
Và em nay tuy thôi gồng gánh
Vẫn đầu hôm sớm mai
Một đời buôn bán chôm chôm
20 năm qua
Tình mùa chôm chôm vẫn đẹp
Cô gái Vĩnh Long vẫn đẹp
Như màu xanh nước Cửu Long
Tình ta 20 năm từ đấy
Chẳng rời nhau phút giây
Cùng chôm chôm thắm tươi hoài
Nhớ một lần đưa em sang sông
Vào vườn chôm chôm hái trái
Anh mải mê nhìn
Chôm chôm trái sai cành
Anh không nỡ rời chân
Em hỏi rằng anh mê chôm chôm
Hay là anh yêu cô gái
Anh bảo rằng
Vì em anh mê chôm chôm
Và vì chôm chôm
Anh yêu em hơn
20 năm qua
Mong lắm hương xưa đã tròn
Ông giáo Vĩnh Long vẫn còn
Yêu trường yêu lớp nhiều hơn
Và em nay tuy thôi gồng gánh
Vẫn đầu hôm sớm mai
Một đời buôn bán chôm chôm
20 năm qua
Tình mùa chôm chôm vẫn đẹp
Cô gái Vĩnh Long vẫn đẹp
Như màu xanh nước Cửu Long
Tình ta 20 năm từ đấy
Chẳng rời nhau phút giây
Cùng chôm chôm thắm tươi hoài
Tình ta 20 năm từ đấy
Chẳng rời nhau phút giây
Cùng chôm chôm thắm tươi hoài