Thương Vợ Chân Ngắn

Thương Vợ Chân Ngắn

Lời bài hát Thương Vợ Chân Ngắn

Đóng góp bởi

Trời sinh chân ngắn có làm sao
Cớ chi xấu hổ phải tự hào em ơi
Chân dài là vợ của người ta
Còn em chân ngắn mới là vợ anh
Vì em chân ngắn mỏng manh
Việc to việc lớn mới cần tới anh
Nếu mà em to khỏe như anh
Thì việc đâu nữa để anh giành làm
Thương em yêu em vì tính dịu dàng
Chịu thương chịu khó
Xóm làng ngợi khen
Dù rằng đời nghèo
Hạnh phúc có mong manh
Cùng anh chia sớt
Nắng mưa em cũng đành
Thương anh
Bao năm em tần tảo vì anh
Mà em có trách hoặc nửa lời thở than
Dù nghèo dù nghèo
Cuộc sống có gian nan
Cùng anh chia sớt
Đắng cay em chẳng màng
Trời sinh chân ngắn có gì đâu
Cớ chi xấu hổ phải tự hào lên em
Chân dài là vợ của đại gia
Còn em chân ngắn mới là vợ anh
Vì em chân ngắn mỏng manh
Việc to việc lớn mới cần tới anh
Nếu mà em to khỏe như anh
Thì việc đâu nữa để anh giành làm
Thương em yêu em vì tính dịu dàng
Chịu thương chịu khó
Xóm làng ngợi khen
Dù rằng đời nghèo
Hạnh phúc có mong manh
Cùng anh chia sớt
Nắng mưa em cũng đành
Thương anh
Bao năm em tần tảo vì anh
Mà em có trách hoặc nửa lời thở than
Dù nghèo dù nghèo
Cuộc sống có gian nan
Cùng anh chia sớt
Đắng cay em chẳng màng
Đôi ta chung tay
Xây hạnh phúc ngày mai
Thương nhau đến lúc
Bạc đầu vẫn thương
Vợ chồng đồng lòng tát cạn biển Đông
Cùng nhau chia sớt đắng cay mặn nồng
Vợ chồng đồng lòng tát cạn biển Đông
Cùng nhau chia sớt
Đắng cay mặn nồng