Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Lời bài hát Yêu Một Mình

Đóng góp bởi

Nhà em có
Hoa vàng trước ngõ
Tường thật là cao
Có dây leo kín rào
Nhà anh cuối
Con đường ngoại ô
Ngách thưa đèn dầu thắp
Gió lùa vào từng đêm
Tuổi em cũng như
Hoa mới nở
Vạn người thầm mong
Được đưa đón chân em
Xót xa anh còn
Trắng tay hoài
Sách đèn nợ chưa dứt
Nên lận đận truân chuyên
Đôi ta đứa
Đầu sông cuối sông
Bao nhiêu cách trở
Mình em ơi
Đôi khi thấy lòng
Mình bâng khuâng
Muốn ngỏ lời cùng ai
Nghĩ rồi câm nín hoài
Chiều nao pháo bay
Đầy trước ngõ
Tạ từ thơ ngây
Dáng hoa đi lấy chồng
Đường quen bỗng
Bây giờ buồn tênh
Mỗi khi chiều gần xuống
Thấy lòng mình ngẩn ngơ
Ngày xưa tiếc sao
Mình không ngỏ
Để rồi chiều nay
Mình đâu thấy cô đơn
Ván kia bây giờ
Đóng thuyền rồi
Có còn gì đâu nữa
Nên đành hẹn trong mơ
Đôi ta đứa
Đầu sông cuối sông
Bao nhiêu cách trở
Mình em ơi
Đôi khi thấy lòng
Mình bâng khuâng
Muốn ngỏ lời cùng ai
Nghĩ rồi câm nín hoài
Chiều nao pháo bay
Đầy trước ngõ
Tạ từ thơ ngây
Dáng hoa đi lấy chồng
Đường quen bỗng
Bây giờ buồn tênh
Mỗi khi chiều gần xuống
Thấy lòng mình ngẩn ngơ
Ngày xưa tiếc sao
Mình không ngỏ
Để rồi chiều nay
Mình đâu thấy cô đơn
Ván kia bây giờ
Đóng thuyền rồi
Có còn gì đâu nữa
Nên đành hẹn trong mơ