Xe Đạp Teen

Xe Đạp Teen

Lời bài hát Xe Đạp Teen

Đóng góp bởi

Ngày xưa anh với em
Gặp nhau trong giấc mơ
Dường như trong em
Phút giây đầu tiên
Như đã yêu anh từ lâu
Rồi khi tay nắm tay
Cùng nhau
đi trong cuộc đời
Từng vòng quay đưa ta
đến bên hạnh phúc
Nơi ấy
chỉ riêng anh và em
Chiếc xe đạp ngày nào
em vẫn chờ từng ngày
Đến bên anh
cùng anh đi tìm hạnh phúc
Những kỷ niệm ngày nào
trên chiếc xe cùng chàng
Ấm áp bên anh người ơi
Và chiếc xe đạp nơi ấy
luôn mang em trao đến anh
Và chiếc xe đạp nơi ấy
đôi ta luôn luôn có nhau
Em vẽ lên chiếc xe đạp nè
vẽ trái tim tụi mình nè
Từng vòng quay
khắc tên hai chúng ta
Và chiếc xe đạp nơi ấy
đưa em bay trong giấc mơ
Và chiếc xe đạp nơi ấy
đưa đôi ta luôn có nhau
Em vẽ lên thêm bao hoa hồng
vẽ lên thêm bao cầu vồng
Sẽ mãi mãi bên em và anh
không bao giờ phai
Ngày xưa anh với em
Gặp nhau trong giấc mơ
Dường như trong em
Phút giây đầu tiên
Như đã yêu anh từ rất lâu
Rồi khi tay nắm tay
Cùng nhau
đi trong cuộc đời
Từng vòng quay đưa ta
đến bên hạnh phúc
Nơi ấy
chỉ riêng anh và em
Chiếc xe đạp ngày nào
em vẫn chờ từng ngày
Đến bên anh
cùng anh đi tìm hạnh phúc
Những kỷ niệm ngày nào
trên chiếc xe cùng chàng
Ấm áp bên anh người ơi
Và chiếc xe đạp nơi ấy
luôn mang em trao đến anh
Và chiếc xe đạp nơi ấy
đôi ta luôn luôn có nhau
Em vẽ lên chiếc xe đạp nè
vẽ trái tim tụi mình nè
Từng vòng quay
khắc tên hai chúng ta
Và chiếc xe đạp nơi ấy
đưa em bay trong giấc mơ
Và chiếc xe đạp nơi ấy
đưa đôi ta luôn có nhau
Em vẽ lên thêm bao hoa hồng
vẽ lên thêm bao cầu vồng
Sẽ mãi mãi bên em và anh
không bao giờ phai
Và chiếc xe đạp nơi ấy
như mang em trao đến anh
Và chiếc xe đạp nơi ấy
đôi ta luôn luôn có nhau
Em vẽ lên chiếc xe đạp nè
vẽ trái tim tụi mình nè
Từng vòng quay
khắc tên hai chúng ta
Và chiếc xe đạp nơi ấy
đưa em bay trong giấc mơ
Và chiếc xe đạp nơi ấy
đưa đôi ta luôn có nhau
Em vẽ lên thêm bao hoa hồng
vẽ lên thêm bao cầu vồng
Sẽ mãi mãi bên em và anh
Ngày xưa anh với em
Gặp nhau trong giấc mơ
Từng vòng quay đôi ta
đến bên hạnh phúc
Nơi ấy chỉ riêng
anh và em