Xa Mặt Cách Lòng

Xa Mặt Cách Lòng

Lời bài hát Xa Mặt Cách Lòng

Đóng góp bởi

Dẫu biết con tim
Tôi còn yêu
Hy vọng em trở về
Từng đêm trong cơn mơ
Dáng hình em
Và con tim em đổi thay
Lòng tôi vẫn phải xoá hết
Vết đau trong đời
Tình tôi từng năm tháng
Sẽ cố quên mối tình đau
Đêm nay về đâu
Ngõ sau bước một mình
Trên cao nghìn sao
Lấp lánh như bao giọt sầu
Em đã thật xa
Lời chia tay nỡ đoạn đành
Bởi vì em
Chẳng còn như ngày xưa
Em đã đổi thay
Để tôi những đêm dài
Ôm kỉ niệm xưa
Cho đắng cay trong men nồng
Yêu nhau làm chi
Rồi mang đến những hận sầu
Tình là đau
Lệ buồn em đã trao
Còn lại trong
Dĩ vãng
Lúc em đến dịu dàng
Hẹn muôn
Đời mãi mãi có nhau
Đời trao
Câu chân tình muôn kiếp
Chẳng đổi thay
Trong cô đơn tình tan vỡ
Nhưng tôi
Mong cho em được hạnh phúc
Trọn đời em luôn trọn nghĩa
Với người sau
Trong tình yêu đừng gian dối
Dẫu biết con tim
Tôi còn yêu
Hy vọng em trở về
Từng đêm trong cơn mơ
Dáng hình em
Và con tim em đổi thay
Lòng tôi vẫn phải xoá hết
Vết đau trong đời
Tình tôi từng năm tháng
Sẽ cố quên mối tình đau
Đêm nay về đâu
Ngõ sau bước một mình
Trên cao nghìn sao
Lấp lánh như bao giọt sầu
Em đã thật xa
Lời chia tay nỡ đoạn đành
Bởi vì em
Chẳng còn như ngày xưa
Em đã đổi thay
Để tôi những đêm dài
Ôm kỉ niệm xưa
Cho đắng cay trong men nồng
Yêu nhau làm chi
Rồi mang đến
Những hận sầu
Tình là đau
Lệ buồn em đã trao
Còn lại trong
Dĩ vãng
Lúc em đến dịu dàng
Hẹn muôn
Đời mãi mãi có nhau
Đời trao
Câu chân tình muôn kiếp
Chẳng đổi thay
Trong cô đơn tình tan vỡ
Nhưng tôi
Mong cho em được hạnh phúc
Trọn đời em luôn trọn nghĩa
Với người sau
Trong tình yêu đừng gian dối
Dẫu biết con tim
Tôi còn yêu
Hy vọng em trở về
Từng đêm trong cơn mơ
Dáng hình em
Và con tim em đổi thay
Lòng tôi vẫn phải xoá hết
Vết đau trong đời
Tình tôi từng năm tháng
Sẽ cố quên mối tình đau
Dẫu biết con tim
Tôi còn yêu
Hy vọng em trở về
Từng đêm trong cơn mơ
Dáng hình em
Và con tim em đổi thay
Lòng tôi vẫn phải xoá hết
Vết đau trong đời
Tình tôi từng năm tháng
Sẽ cố quên
Vết đau
Trong lòng
Tôi