Where Do We Go (Cover)

Where Do We Go (Cover)

Lời bài hát Where Do We Go (Cover)

Đóng góp bởi

Bâng khuâng trong đêm thật dài
Ở nơi niềm vui đã xa
Tình mình như đang vô vọng
Cho ta thao thức đêm dài
Đưa nhau qua cơn mông buồn
Màn đêm càng thêm cách xa
Mình lặng im đến lúc nào
Nghe anh nghe anh đêm nay
No more hiding, break the silents now
Do we quit or try to work things out
Where do we go
Tình mình về đâu hỡi em
Are we ready to just give it up
Should we turn our back on love
Or should we stand within
Chẳng đành lòng buông cánh tay
Chỉ mình anh sao biết quay lại
Ngày nào say đắm vô vàn
Sao mình xa cách nhau
Where do we go (người ơi)
Where do we go (em hỡi)
Where do we go (về đâu)
Yêu thương cho tới đâu
If we begin on where we are
Try to mend the problems now
We've been looking forward
Instead of looking back
I don't wanna play it safe
'Cos i wanna cross the line
Feel just like we're standing
We're running out of time
Đừng lặng im dừng một lần thôi hơi người
Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão
Do we work it out
Where do we go
Tình mình về đâu hỡi em
Are we ready to just give it up
Should we turn our back on love
Or should we stand within
Chẳng đành lòng buông cánh tay
Chỉ mình anh sao biết quay lại
Ngày nào say đắm vô vàn
Sao mình xa cách nhau
Where do we go (người ơi)
Where do we go (em hỡi)
Where do we go (về đâu)
Yêu thương cho tới đâu
Where do we go (người ơi)
Where do we go (em hỡi)
Where do we go (về đâu)
Yêu thương cho tới đâu
No more hiding, break the silents now
Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão
Where do we go from here
Tình mình về đâu hỡi em
Are we ready to just give it up
Should we turn our back on love
Or should we stand within
Chẳng đành lòng buông cánh tay
Chỉ mình anh sao biết quay lại
Ngày nào say đắm vô vàn
Sao mình xa cách nhau
Where do we go (người ơi)
Where do we go (em hỡi)
Where do we go (về đâu)
Yêu thương cho tới đâu
Where do we go (người ơi)
Where do we go (em hỡi)
Where do we go (về đâu)
Yêu thương cho tới đâu