Vũ Điệu Tình Say

Vũ Điệu Tình Say

Lời bài hát Vũ Điệu Tình Say

Đóng góp bởi

Vũ Điệu Tình Say
Minh Tuyết, Lương Tùng Quang
Nhẹ rơi những giọt sương,
Tình yêu mát trong tâm hồn
Từ bên nhau chợt thấm,
Những phút giây mình đang có đây
Anh nguyện trao em
Hết con tim thơ dại mộng mơ nguyên vẹn
Như là từ kiếp nao,
Đôi mình là của nhau
Đẹp như những bài thơ,
Gợi bao ước mơ trong lòng
Mùa xuân mang lại sức sống,
Với ta tình luôn hát ca
Hãy cùng anh hãy sánh vai
Đi về nơi chỉ có hai người
Thiên đường mình có nhau,
Nơi tình yêu bắt đầu
Anh ơi, đời trăm năm
Thoáng như nước trôi qua cầu
Xin đôi ta dành cho nhau
Bao thiết tha đậm sâu
Yêu em, hãy ôm em,
Giữ cho tình hoài nồng cháy
Cho đôi ta xoay trong
Vũ điệu tình say
Em ơi, đời trăm năm
Thoáng như nước trôi qua cầu
Xin đôi ta dành cho nhau
Bao thiết tha đậm sâu
Yêu em, hãy ôm em,
Giữ cho tình hoài nồng cháy
Cho đôi ta xoay trong
Vũ điệu tình say
Đẹp như những bài thơ,
Gợi bao ước mơ trong lòng
Mùa xuân mang lại sức sống,
Với ta tình luôn hát ca
Hãy cùng anh hãy sánh vai
Đi về nơi chỉ có hai người
Thiên đường mình có nhau,
Nơi tình yêu bắt đầu
Anh ơi, đời trăm năm
Thoáng như nước trôi qua cầu
Xin đôi ta dành cho nhau
Bao thiết tha đậm sâu
Yêu em, hãy ôm em,
Giữ cho tình hoài nồng cháy
Cho đôi ta xoay trong
Vũ điệu tình say
Em ơi, đời trăm năm
Thoáng như nước trôi qua cầu
Xin đôi ta dành cho nhau
Bao thiết tha đậm sâu
Yêu em, hãy ôm em,
Giữ cho tình hoài nồng cháy
Cho đôi ta xoay trong
Vũ điệu tình say
Cho đôi ta xoay trong
Vũ điệu tình say