Ván Đã Đóng Thuyền

Ván Đã Đóng Thuyền

Lời bài hát Ván Đã Đóng Thuyền

Đóng góp bởi

Em luôn thầm mong
Anh hiểu cho lòng em
Trong tâm hồn em
Chỉ có anh mà thôi
Dù tình ta có duyên
Nhưng không có nợ
Em vẫn còn yêu anh thiết tha
Biết lấy người ta
Em sẽ mang khổ đau
Xin hiểu lòng em
Nào phải tham sang phụ khó
Vì muốn trả hiếu
Nên em phải chấp nhận
Làm dâu nơi phương xa đời cay đắng
Yêu một người
Giờ em phải lấy một người
Mà em đâu có yêu thương người ta
Thì hỏi anh đời em
Có sướng vui gì đâu
Lòng chỉ biết nếm đắng cay mà thôi
Yêu một người
Giờ chung sống với một người
Vì em không thể bỏ mặc mẹ cha
Lòng em đau lắm người ơi
Xin hiểu cho đời em
Giờ ván đã đóng thuyền rồi người ơi
Em luôn thầm mong
Anh hiểu cho lòng em
Trong tâm hồn em
Chỉ có anh mà thôi
Dù tình ta có duyên
Nhưng không có nợ
Em vẫn còn yêu anh thiết tha
Biết lấy người ta
Em sẽ mang khổ đau
Xin hiểu lòng em
Nào phải tham sang phụ khó
Vì muốn trả hiếu
Nên em phải chấp nhận
Làm dâu nơi phương xa đời cay đắng
Yêu một người
Giờ em phải lấy một người
Mà em đâu có yêu thương người ta
Thì hỏi anh đời em
Có sướng vui gì đâu
Lòng chỉ biết nếm đắng cay mà thôi
Yêu một người
Giờ chung sống với một người
Vì em không thể bỏ mặc mẹ cha
Lòng em đau lắm người ơi
Xin hiểu cho đời em
Giờ ván đã đóng thuyền rồi người ơi
Yêu một người
Giờ em phải lấy một người
Mà em đâu có yêu thương người ta
Thì hỏi anh đời em
Có sướng vui gì đâu
Lòng chỉ biết nếm đắng cay mà thôi
Yêu một người
Giờ chung sống với một người
Vì em không thể bỏ mặc mẹ cha
Lòng em đau lắm người ơi
Xin hiểu cho đời em
Giờ ván đã đóng thuyền rồi người ơi
Ván đã đóng thuyền rồi người ơi
Ván đã đóng thuyền rồi người ơi