Va Chạm Với Đời

Va Chạm Với Đời

Lời bài hát Va Chạm Với Đời

Đóng góp bởi

Sinh ra vốn đã là tay yếu chân mềm Giữa chốn biển đời bon chen đạp lên tất cả Một mình lặng bước về phía trước bão giông Dù có ra sao cũng chẳng là bao Một bước đi vào giữa chốn giang hồ Chân còn lại bước đi về nhà xác chôn vui Tự mình bước đi và chẳng người bước thay Và chạm với đời, sống chết vì ai ĐK: Từ một người chưa bao giờ lạc bước bọn chen hơn thua với người Giờ thì cuốc sống ganh đua xô đẩy khiến ta mạnh mẽ với đời Cha mẹ nuôi ta lớn Xã hội ngoài kia dạy ta khôn Chẳng ai một bước vươn lên đỉnh cao, đạp lên tất cả mọi người Sống sao cho nghĩa nhân, từng bước chân chắp vá sự đời Cuộc đời là vòng xoay cho đi và nhận lại Lời 2: Sinh ra vốn đã là tay yếu chân mềm Giữa chốn biển đời bon chen đạp lên tất cả Một mình lặng bước về phía trước bão giông, dù có ra sao cũng chẳng là bao Một bước đi vào giữa chốn giang hồ Chân còn lại bước đi về nhà xác chôn vui Tự mình bước đi và chẳng người bước thay Và chạm với đời, sống chết vì ai ĐK: Từ một người chưa bao giờ lạc bước bọn chen hơn thua với người Giờ thì cuốc sống ganh đua xô đẩy khiến ta mạnh mẽ với đời Cha mẹ nuôi ta lớn Xã hội ngoài kia dạy ta khôn Chẳng ai một bước vươn lên đỉnh cao, đạp lên tất cả mọi người Sống sao cho nghĩa nhân, từng bước chân chắp vá sự đời Cuộc đời là vòng xoay cho đi và nhận lại Từ một người chưa bao giờ lạc bước bọn chen hơn thua với người Giờ thì cuốc sống ganh đua xô đẩy khiến ta mạnh mẽ với đời Cha mẹ nuôi ta lớn Xã hội ngoài kia dạy ta khôn Chẳng ai một bước vươn lên đỉnh cao, đạp lên tất cả mọi người Sống sao cho nghĩa nhân, từng bước chân chắp vá sự đời Cuộc đời là vòng xoay cho đi và nhận lại Cuộc đời là vòng xoay cho đi và nhận lại