Tự Dưng Thương Người

Tự Dưng Thương Người

Lời bài hát Tự Dưng Thương Người

Đóng góp bởi

Tự dưng thương người
Đâu biết rằng người ta có thương tôi
Tự dưng trao tình
Đâu biết rằng tình kia chẳng chung đôi
Yêu người chung giới
Chữ yêu tiếng thương muộn màng
Bao giờ chung lối
Bởi tình khác lạ mà thôi
Mẹ cha cho mình
Mang dáng hình số kiếp trời sinh
Mẹ cha đau lòng
Khi con khờ lạc bến long đong
Thì thôi con lỡ
Trót mang kiếp duyên bẽ bàng
Bèo mây tan tác
Sống đời cảnh lục bình mang
Mờ nhạt phấn son
Đêm đêm khóc bạn chung tình
Đêm đêm than thở riêng mình
Đau lòng cho kẻ thầm thương
Trời xanh có xót thương
Duyên đời sao lắm thê lương
Tiếng yêu tiếng thương chán chường
Em khóc thầm duyên phận còn vương
Trời xanh có xót thương
Duyên đời sao lắm thê lương
Tiếng yêu tiếng thương chán chường
Em khóc thầm duyên phận còn vương
Tự dưng thương người
Đâu biết rằng người ta có thương tôi
Tự dưng trao tình
Đâu biết rằng tình kia chẳng chung đôi
Yêu người chung giới
Chữ yêu tiếng thương muộn màng
Bao giờ chung lối
Bởi tình khác lạ mà thôi
Mẹ cha cho mình
Mang dáng hình số kiếp trời sinh
Mẹ cha đau lòng
Khi con khờ lạc bến long đong
Thì thôi con lỡ
Trót mang kiếp duyên bẽ bàng
Bèo mây tan tác
Sống đời cảnh lục bình mang
Mờ nhạt phấn son
Đêm đêm khóc bạn chung tình
Đêm đêm than thở riêng mình
Đau lòng cho kẻ thầm thương
Trời xanh có xót thương
Duyên đời sao lắm thê lương
Tiếng yêu tiếng thương chán chường
Em khóc thầm duyên phận còn vương
Xót xa duyên lắm ưu phiền
Duyên lắm ưu phiền
Nên đời lận đận truân chuyên
Trót mang duyên kiếp bẽ bàng
Duyên kiếp phũ phàng
Lỡ làng tiếng lụy tình mang
Trót mang duyên kiếp bẽ bàng
Duyên kiếp phũ phàng
Lỡ làng tiếng lụy tình mang