Trăm Năm Bến Cũ

Trăm Năm Bến Cũ

Lời bài hát Trăm Năm Bến Cũ

Đóng góp bởi

Nhớ đêm trăng nào
Chúng mình chia tay
Thấp thoáng kinh đô
Bóng hoa đèn gầy
Giọt sầu nặng trĩu trên vai
Hẹn hò tìm về tương lai
Dẫu cho ngày chiến chinh dài
Đã bao thu rồi ta chẳng gặp ta
Vang tiếng ca cầm giữa đêm trăng tà
Cuộc đời còn nhiều phong ba
Thì mình còn nhiều chia xa
Xin đừng nhắc chuyện ngày qua
Nước non còn đây
Tình yêu non nước chưa đầy
Thì đừng mơ chi phút xum vầy
Để người đi theo năm tháng dài
Một lần chiến chinh
Quê hương khắp chốn điêu linh
Người đợi người giữa lúc xuân xanh
Nhớ ai trăng về bến cũ chiều nay
Sông nước Hương Giang
Trở giấc lạnh đầy
Dù đời còn nhiều chông gai
Mà lòng người còn thương ai
Nên còn mong đợi từ đây
Nước non còn đây
Tình yêu non nước chưa đầy
Thì đừng mơ chi phút xum vầy
Để người đi theo năm tháng dài
Một lần chiến chinh
Quê hương khắp chốn điêu linh
Người đợi người giữa lúc xuân xanh
Nhớ ai trăng về bến cũ chiều nay
Sông nước Hương Giang
Trở giấc lạnh đầy
Dù đời còn nhiều chông gai
Mà lòng người còn thương ai
Nên còn mong đợi từ đây