Tôi Muốn Được Hẹn Hò

Tôi Muốn Được Hẹn Hò

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tôi Muốn Được Hẹn Hò

Đóng góp bởi

Bản chất cô đơn vốn như nỗi buồn
Cố muốn cho nhưng không người nhận lấy
Và vì chẳng ai đợi chờ để cho
Cho tôi chút vô tư mà thôi
Vốn đã quen lẻ loi bóng hình
Sớm gối nỗi cô đơn màu khói thuốc
Chừng nào đến khi rượu mừng mấy ly
Cho tôi ấp ôm mỗi tối
Quanh mình quạnh hiu như khi đôi mi chưa khép bao giờ
Một mình uống sao hết cô đơn
Say nhìn người ta yêu nhau riêng tôi cơn gió không màu
Ngược dòng biết trôi về đâu
Con đường tình yêu bao la xa hoa hoang phí tuổi đời
Gặm hoài nỗi cô đơn với ta
Bao giờ trời cao sinh ra cho tôi một nửa đang tìm
Để đời biết tôi đang tồn tại.
Vốn đã quen lẻ loi bóng hình
Sớm gối nỗi cô đơn màu khói thuốc
Chừng nào đến khi rượu mừng mấy ly
Cho tôi ấp ôm mỗi tối
Quanh mình quạnh hiu như khi đôi mi chưa khép bao giờ
Một mình uống sao hết cô đơn
Say nhìn người ta yêu nhau riêng tôi cơn gió không màu
Ngược dòng biết trôi về đâu
Con đường tình yêu bao la xa hoa hoang phí tuổi đời
Gặm hoài nỗi cô đơn với ta
Bao giờ trời cao sinh ra cho tôi một nửa đang tìm
Để đời biết tôi đang tồn tại.
Quanh mình quạnh hiu như khi đôi mi chưa khép bao giờ
Một mình uống sao hết cô đơn
Say nhìn người ta yêu nhau riêng tôi cơn gió không màu
Ngược dòng biết trôi về đâu
Bao giờ trời cao sinh ra cho tôi một nửa đang tìm
Để ngày tháng cô đơn ... dừng lại