Tội Cho Em

Tội Cho Em

Lời bài hát Tội Cho Em

Đóng góp bởi

Có những cay đắng như sự khước từ
Tổn thương gắn bó đã bấy lâu
Giờ vô hướng người quên rồi
Quá khứ xưa đầy thăng trầm
Khó đến đâu
Em cũng đã không rời xa anh
Anh không cần đoái hoài
Nhưng em năm năm là quá dài
Nỡ nào ngờ tương lai
Lòng người bội bạc phôi phai
Là vì thương anh em sai
Tội cho em xót cho em
Cũng vì em quá yếu đuối
Chẳng nỡ rút lui
Khi thấy anh buông xuôi
Và giờ khi gió mưa giông của đời anh
Đã biến tan
Em nhận lại câu phũ phàng
Anh biết ơn em
Nhưng không thể yêu nên dừng
Tội cho em
Có những cay đắng như sự khước từ
Tổn thương gắn bó đã bấy lâu
Giờ vô hướng người quên rồi
Quá khứ xưa đầy thăng trầm
Khó đến đâu
Em cũng đã không rời xa anh
Anh không cần đoái hoài
Nhưng em năm năm là quá dài
Nỡ nào ngờ tương lai
Lòng người bội bạc phôi phai
Là vì thương anh em sai
Tội cho em xót cho em
Cũng vì em quá yếu đuối
Chẳng nỡ rút lui
Khi thấy anh buông xuôi
Và giờ khi gió mưa giông của đời anh
Đã biến tan
Em nhận lại câu phũ phàng
Anh biết ơn em
Nhưng không thể yêu nên dừng
Tim vỡ tan
Ngày gian khó bên nhau không lời than
Giờ buông tay vội vàng và
Lại mong ta xem nhau
Như cơn gió thoáng
Là vì thương anh em sai
Tội cho em xót cho em
Là vì thương anh em sai
Tội cho em xót cho em
Cũng vì yêu anh em quá yếu đuối
Chẳng nỡ rút lui
Và giờ khi gió mưa giông của đời anh
Đã biến tan
Em nhận lại câu phũ phàng
Anh biết ơn em
Nhưng không thể yêu nên dừng
Tội cho em
Anh biết ơn em
Nhưng không thể yêu nên dừng
Tội cho em