Tò Te Tí

Tò Te Tí

Lời bài hát Tò Te Tí

Đóng góp bởi

[Verse 1] Đêm nay mình Loi Choi Những câu ca này giữ mãi mãi trên đôi môi Em đâu còn lẻ loi Về bên đây với anh Ta tò te tí Một khi em đã tới em sẽ không thể rút lui Người hãy để cho anh giữ chân em lại Nhưng mà người hãy nói em muốn ở lại Để mình khỏi phải nghĩ suy Em sẽ không bao giờ quên đi hôm nay đâu Vì lần đâu tiên được [Pre-Hook] Vui bên ai Em buông đôi tay Bỏ lại đằng sau quá khứ Nhưng nếu mai cảm xúc em phai nhòa Có ai khiến em buồn Thì một hai ba ta cất to lên là [Hook] Tò te tí te te Tò te tí tò te te Là quên đi những u sầu Là quên đi những nghi ngờ Vì hôm nay ta sẽ là những dân chơi Không nghe một ai lí do [Post-Hook] Giơ tay Nếu em buồn hôm nay Giơ tay Nếu em cần có ai ở bên cạnh em Nắm đôi tay của em không chia li [Verse 2] Người tin anh đi anh đích thân là dân chơi là dân chơi và Anh không ngoan không hư anh chỉ loi choi Chỉ loi choi Một kẻ mộng mơ chỉ sống đam mê âm nhạc Một khi em đã tới em sẽ không thể rút lui Người hãy để cho anh giữ chân em lại Và để tôi cho em thấy những phép màu Nếu ai khiến em buồn Thì một hai ba ta cất to lên là [Hook] Tò te tí te te Tò te tí tò te te Là quên đi những u sầu Là quên đi những nghi ngờ Vì hôm nay ta sẽ là những dân chơi Không nghe một ai lí do [Post-Hook] Giơ tay Nếu em buồn hôm nay Giơ tay Nếu em cần có ai ở bên cạnh em Nắm đôi tay của em không chia li [Bridge] Bao nhiêu đêm anh ôm ước mơ Không cần một ai chỉ cho anh thấy Chỉ có chính em Người duy nhất thấy tương lai sau này [Hook] Tò te tí te te Tò te tí tò te te Là bài ca những con người Mà tôi yêu nhất trên đời Tặng cho em Cho những người đã luôn tin tôi Tin vào một lối chơi [Post-Hook] Giơ tay Nếu em buồn hôm nay Giơ tay Nếu em cần có ai ở bên cạnh em Nắm đôi tay của em không chia li