Lời bài hát Tình Tuổi Ô Mai

Đóng góp bởi

Khi đã yêu rồi anh nào có nghĩ gì
Tình đời vạn nẻo anh đâu có biết chi
Tình yêu tình yêu tựa phép nhiệm màu
Nên xui em nhắm mắt qua cầu
Ai đâu ngờ cầu gãy làm đôi
Nay đã biết rằng yêu em đã lỡ làng
Tình tuổi ô mai nay cũng đã nát tan
Tình yêu tình yêu là lắm phũ phàng
Khi yêu nhau đã quá vội vàng
Đến khi lìa thì lại lìa xa
Hôm nay tình yêu anh đã hiểu rằng
Là viên thuốc đắng bọc đường
Mà một lần lầm lỡ đau thương
Tuổi ô mai bây giờ đã khổ vì ai
Đêm về than vắn thở dài
Lệ thương thân khóc đời con gái
Bây giờ chỉ còn đau buồn trong kỷ niệm
Hiện tại còn đâu bao giây phút ấm êm
Tình yêu nhìn xa tựa ánh kim cương
Nên em đâu có biết là buồn
Đến khi gần là giọt lệ tuôn
Khi đã yêu rồi anh nào có nghĩ gì
Tình đời vạn nẻo anh đâu có biết chi
Tình yêu tình yêu tựa phép nhiệm màu
Nên xui em nhắm mắt qua cầu
Ai đâu ngờ cầu gãy làm đôi
Nay đã biết rằng yêu em đã lỡ làng
Tình tuổi ô mai nay cũng đã nát tan
Tình yêu tình yêu là lắm phũ phàng
Khi yêu nhau đã quá vội vàng
Đến khi lìa thì lại lìa xa
Hôm nay tình yêu anh đã hiểu rằng
Là viên thuốc đắng bọc đường
Mà một lần lầm lỡ đau thương
Tuổi ô mai bây giờ đã khổ vì ai
Đêm về than vắn thở dài
Lệ thương thân khóc đời con gái
Bây giờ chỉ còn đau buồn trong kỷ niệm
Hiện tại còn đâu bao giây phút ấm êm
Tình yêu nhìn xa tựa ánh kim cương
Nên em đâu có biết là buồn
Đến khi gần là giọt lệ tuôn
Tình yêu nhìn xa tựa ánh kim cương
Nên em đâu có biết là buồn
Đến khi gần là giọt lệ tuôn
Tình yêu nhìn xa tựa ánh kim cương
Nên em đâu có biết là buồn
Đến khi gần là giọt lệ tuôn