Tiếng Đàn Guitar (Giao Lộ Thời Gian)

Tiếng Đàn Guitar (Giao Lộ Thời Gian)

Lời bài hát Tiếng Đàn Guitar (Giao Lộ Thời Gian)

Đóng góp bởi

12,13 tôi đã yêu đàn guitar Mộc mạc, trẻ trung, tình tứ tiếng đàn guitar Thân thương, gần bên tôi Gắn bó nhiều năm qua Tình tình tình tính tang Tiếng đàn guitar. Bài hát cho em Tôi hát với đàn guitar 1 bài tình ca Cơn mưa phùn qua phố nhỏ Tình yêu đến rồi đi Nỗi buồn ở lại với ta Tình tình tình tính tang Và tiếng đàn guitar. ""đàn ru tôi ngày vui Đàn ru tôi đêm buồn Lụa là tiếng tơ đàn ru mãi. Đàn ru cuộc tình tôi Còn như áng mây trời Tình tình tình tính tang Tiếng đàn guitar"". Tìm em chiều nay Trên phím đàn guitar Hẹn em đêm nay Yêu em trong bài tình ca Dù mai này cách xa Mong em vẫn còn nhớ Tình tình tình tính tang Nhớ tiếng đàn guitar.