Sonata in E Minor, Hob. XVI:47bis, L. 19: I. Adagio

Sonata in E Minor, Hob. XVI:47bis, L. 19: I. Adagio

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.