Sonata in C Major, Hob. XVI:50, L. 60: II. Adagio

Sonata in C Major, Hob. XVI:50, L. 60: II. Adagio

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.