Sang Trang

Sang Trang

Lời bài hát Sang Trang

Đóng góp bởi

Quên hay không vẫn thế
Vẫn là những nỗi nhớ nhung đêm về
Vẫn lắng nghe con tim mình
Từ chập tối đến lúc bình minh
Qua đêm nay sẽ hết
Nhìn về những ký ức dần đã chết
Có lẽ chuyện mình hôm nay
Đến lúc phải để lại đây
Thời gian qua tuy ngắn
Nhưng cũng đủ để anh
Phải học cách để quên một người
Tổn thương càng to lớn
Sẽ dạy ta nhiều hơn
Khi nhìn lại hai ta
Còn gì ngoài cô đơn
Chỉ là hai ta
Cùng yêu hai người mới
Chỉ là hai ta
Học cách để bớt chơi vơi
Chẳng có gì là đau đớn
Hai ta sẽ trưởng thành hơn
Đoạn đường phía trước
Vẫn luôn chờ đón
Một trong hai ta
Vẫn có ai chăm lo
Chỉ khác là chẳng cùng nhau
Chỉ khác là chẳng cùng đau
Một nỗi đau chung
Thời gian qua tuy ngắn
Nhưng cũng đủ để anh
Phải học cách để quên một người
Tổn thương càng to lớn
Sẽ dạy ta nhiều hơn
Khi nhìn lại hai ta
Còn gì ngoài cô đơn
Chỉ là hai ta
Cùng yêu hai người mới
Chỉ là hai ta
Học cách để bớt chơi vơi
Chẳng có gì là đau đớn
Hai ta sẽ trưởng thành hơn
Đoạn đường phía trước
Vẫn luôn chờ đón
Một trong hai ta
Vẫn có ai chăm lo
Chỉ khác là chẳng cùng nhau
Chỉ khác là chẳng cùng đau
Một nỗi đau
Giờ kết thúc mọi thứ
Để mai này khi hai ta nhìn lại
Chẳng còn đau như ta hiện tại
Mình cùng cho nhau một tương lai
Chỉ là hai ta
Cùng yêu hai người mới
Chỉ là hai ta
Học cách để bớt chơi vơi
Chẳng có gì là đau đớn
Hai ta sẽ trưởng thành hơn
Đoạn đường phía trước
Vẫn luôn chờ đón
Một trong hai ta
Vẫn có ai chăm lo
Chỉ khác là chẳng cùng nhau
Chỉ khác là chẳng còn đau về nhau