Rơi (2014 Remix)

Rơi (2014 Remix)

Lời bài hát Rơi (2014 Remix)

Đóng góp bởi

Xin anh đứng đây một lần
Lắng nghe dù vài giây
Con tim em chưa từng cất lên
Lời yêu bấy lâu
Gọi thầm anh trong nơi em từng ngày
Vì người vẫn quá xa xôi
Xin anh cho em những giấc mơ kia
Cho em chung lối anh đi
Một ngày nào hóa chiếc lá
Chênh vênh đầu cành
Chút gió lùa nhẹ bỗng rơi
Một ngày nào đó rơi trong
Nơi anh vừa ngồi
Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve
Che chở
Xin anh đứng đây một lần
Lắng nghe dù vài giây
Con tim em chưa từng cất lên
Lời yêu bấy lâu
Gọi thầm anh trong nơi em từng ngày
Vì người vẫn quá xa xôi
Xin anh cho em những giấc mơ kia
Cho em chung lối anh đi
Một ngày nào hóa chiếc lá
Chênh vênh đầu cành
Chút gió lùa nhẹ bỗng rơi
Một ngày nào đó rơi trong
Nơi anh vừa ngồi
Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve