Lời bài hát Phiếu Bé Ngoan

Đóng góp bởi

Người thì cần học thức uyên thâm
Còn người thì cần đồng lương tháng
Thêm năm, sáu số
Muốn sớm lấy vợ
Người thì muốn sớm hết nợ
Vậy mới ngoan
Vậy thì mới ngoan
Cố cố gắng gắng thêm thêm thêm nhiều
Rồi thì bất chấp thêm thêm liều
Còn gì vui mỗi buổi chiều
Ngồi nhìn gió hát hắt hiu
Riêng mình
Riêng mình, riêng mình
Cớ sao ta phải giành phiếu bé ngoan
Vui lòng cô Ba xóm làng
Mà mình không vui, không vui
Cứ bon chen, tranh giành phiếu bé ngoan
Ngoan là cô đơn thế à
Vậy ngoan chi để mau già
Ey
Ai được khen là em bé ngoan
Ai được khen là em bé ngoan
Ai được khen là em bé ngoan này
Phải làm sao làm em bé ngoan
Phải làm sao làm em bé ngoan
Ôi, làm sao làm em bé ngoan vậy
Ngoan hay sinh cơn ghiền
Cầm tiền ra ta đi đường quyền
Mỗi người vui một kiểu khác
Miễn có tiền là sướng như tiên
Tiền này mua xe mới
Còn tiền này sắm nhà mới
Có làm thì mới có ăn
Cần cù nó bù siêng năng
Miệt mài tìm mọi cách lên hương
Thay người yêu như thay áo mới
Sương sương mỗi tháng
Có chắc sẽ vui
Vì mình cứ nghĩ thế thôi
Vậy mới ngoan
Vậy thì mới ngoan
Cố cố gắng gắng thêm thêm thêm nhiều
Rồi thì bất chấp thêm thêm liều
Còn gì vui mỗi buổi chiều
Ngồi nhìn gió hát hắt hiu
Riêng mình
Riêng mình, riêng mình
Cớ sao ta phải giành phiếu bé ngoan
Vui lòng cô Ba xóm làng
Mà mình không vui, không vui
Cứ bon chen, tranh giành phiếu bé ngoan
Ngoan là cô đơn thế à
Vậy ngoan chi để mau già
Ey
Ai được khen là em bé ngoan
Ai được khen là em bé ngoan
Ai được khen là em bé ngoan này
Phải làm sao làm em bé ngoan
Phải làm sao làm em bé ngoan
Ôi, làm sao làm em bé ngoan vậy
Ngoan hay không ngoan nì
Ngoan hay không ngoan nì
Ngoan hay không ngoan nì
Ngoan hay không ngoan nì
Ngoan hay không ngoan nì
Ngoan hay không ngoan nì
Ngoan hay không ngoan nì
Chu cà mo
Say oh yeah
Cớ sao ta phải giành phiếu bé ngoan
Vui lòng cô Ba xóm làng
Mà mình không vui, không vui
Cứ bon chen, tranh giành phiếu bé ngoan
Ngoan là cô đơn thế à
Vậy ngoan chi để mau già
Ey
Ai được khen là em bé ngoan
Ai được khen là em bé ngoan
Ai được khen là em bé ngoan này
Tất nhiên là em
Phải làm sao làm em bé ngoan
Phải làm sao làm em bé ngoan
Ôi, làm sao làm em bé ngoan vậy