Ông Noel Xuống Phố

Ông Noel Xuống Phố

Lời bài hát Ông Noel Xuống Phố

Đóng góp bởi

You better watch out
You better not cry
You better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
He's making a list,
He's checking it twice,
He's gonna find out who's naughty or nice
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
He knows when you're sleeping
And he knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
So be good for goodness sake
So be good for goodness sake
You better watch out
You better not cry
You better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
He's making a list,
He's checking it twice,
He's gonna find out who's naughty or nice
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Khi màn đêm buông rơi
Ngoài kia tuyết trắng
Ngàn vì sao xanh
Đang lấp lánh trên cao
Đêm thánh cùng ánh sao xuống trần gian
Ông già Noel vui
Dù đêm buốt giá
Dường như tim ông
Đang có tiếng chuông ngân
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Vai vác theo một túi nặng nề
Ông bước vô từng ngôi nhà
Ông biết em mơ chiếc cặp mềm
Sớm mai tỉnh giấc lòng ứa nỗi mừng
Tỉnh giấc lòng ứa nỗi mừng
You better watch out
You better not cry
You better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
He's making a list,
He's checking it twice,
He's gonna find out who's naughty or nice
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town