Nửa Đêm / 未央夜

Nửa Đêm / 未央夜

Lời bài hát Nửa Đêm / 未央夜

Đóng góp bởi

Guang tou zhi chuang renying xie
Zhu huo bian shei lei shi fanhua sanqian
Ju bei siyi xiao chou huiyi shi zui
Lunkuo shi yi lun mingyue
Xiri qing jie yin fuxian
Bi shang yan naohai yi ru ni rongyan
Dai hua luanle die fei hui jian ru dian
Shenying que ru chu yan
Weiyang ye feng yaoye
Liming re yi zao lunhui
Lian chao bei yan re lei huan bu hui
Muse re yicun jiaojie
Chun bai ru xue shei hongle shuangyan
Reng wen fengsheng xinshi yi die
Ye yuan mie ai bu tui
Liu ran qing ye
Ran li bei youru lang qian wan die
Yi hu bojiu ran feng xue
Xian chou suo mei sixu kou xinfei
Qian bei jin wo que wumian
Xiri qing jie yin fuxian
Bi shang yan naohai yi ru ni rongyan
Dai hua luanle die fei hui jian ru dian
Shenying que ru chu yan
Weiyang ye feng yaoye
Liming re yi zao lunhui
Lian chao bei yan re lei huan bu hui
Muse re yicun jiaojie
Chun bai ru xue shei hongle shuangyan
Reng wen fengsheng xinshi yi die
Ye yuan mie ai bu tui
Liu ran qing ye
Ran li bei youru lang qian wan die
Yi hu bojiu ran feng xue
Xian chou suo mei sixu kou xinfei
Qian bei jin wo que wumian
Guang tou zhi chuang renying xie
Zhu huo bian shei lei shi fanhua sanqian
Ju bei siyi xiao chou huiyi shi zui
Lunkuo shi yi lun mingyue