Nụ Cười Thiên Thần

Nụ Cười Thiên Thần

Lời bài hát Nụ Cười Thiên Thần

Đóng góp bởi

Thiên thần luôn hé môi cười
Mang niềm vui đến mọi nơi
Trên cành chim hót gọi mời
Cho mùa xuân đến thất vui
Không còn mây xám trên trời
Muôn ngàn tia nắng dệt thiêu
Cùng thiêu hình xinh xắn thiên thần
Ngồi hát giữa phố hoa mùa xuân
Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối
Đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương
Đẹp trong những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương
Cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi
Hãy yêu thuơng người hơn ta
Hãy luôn cho đời trăm hoa cùng ca
Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối
Đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương
Đẹp trong những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương
Cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi
Hãy yêu thương người hơn ta
Hãy luôn cho đời trăm hoa cùng ca
Thiên thần luôn hé môi cười
Mang niềm vui đến mọi nơi
Trên cành chim hót gọi mời
Cho mùa xuân đến thất vui
Không còn mây xám trên trời
Muôn ngàn tia nắng dệt thiêu
Cùng thiêu hình xinh xắn thiên thần
Ngồi hát giữa phố hoa mùa xuân
Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối
Đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương
Đẹp trong những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương
Cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi
Hãy yêu thương người hơn ta
Hãy luôn cho đời trăm hoa cùng ca
Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối
Đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương
Ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương
Cùng hơi gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi
Hãy yêu thuơng người hơn ta
Hãy luôn cho đời trăm hoa cùng ca