Nô Lệ Tình Yêu

Nô Lệ Tình Yêu

Xem MV bài hát

Lời bài hát Nô Lệ Tình Yêu

Đóng góp bởi

Có lẽ ông trời
Đã cho mình quen biết nhau
Có lẽ ông trời
Muốn ta phải yêu mến nhau
Nếu muốn mai này
Em được hạnh phúc ấm êm
Chỉ còn một cách
Em phải bằng lòng yêu anh
Cả trái đất này
Không ai hiểu em bằng anh
Cả thế giới này
Không ai yêu em bằng anh
Hãy cho cơ hội
Để anh được chăm sóc em
Được ôm lấy em từng đêm
Nguyện làm nô lệ cho em
Nguyện yêu em suốt cuộc đời
Ân cần chăm sóc
Cho em từng giấc ngủ
Ngày nào em được vui
Ngày nào em cũng mỉm cười
Vì bên em
Luôn có anh kề bên em
Đừng nhìn xung quanh của em
Đừng nhìn bất cứ anh nào
Xin hãy chú ý
Một mình anh thôi
Vì người yêu em là anh
Một người chỉ biết chung tình
Người có thể hy sinh
Tất cả vì em
Có lẽ ông trời
Đã cho mình quen biết nhau
Có lẽ ông trời
Muốn ta phải yêu mến nhau
Nếu muốn mai này
Em được hạnh phúc ấm êm
Chỉ còn một cách
Em phải bằng lòng yêu anh
Cả trái đất này
Không ai hiểu em bằng anh
Cả thế giới này
Không ai yêu em bằng anh
Hãy cho cơ hội
Để anh được chăm sóc em
Được ôm lấy em từng đêm
Nguyện làm nô lệ cho em
Nguyện yêu em suốt cuộc đời
Ân cần chăm sóc
Cho em từng giấc ngủ
Ngày nào em được vui
Ngày nào em cũng mỉm cười
Vì bên em
Luôn có anh kề bên em
Đừng nhìn xung quanh của em
Đừng nhìn bất cứ anh nào
Xin hãy chú ý
Một mình anh thôi
Vì người yêu em là anh
Một người chỉ biết chung tình
Người có thể hy sinh
Tất cả vì em
Nguyện làm nô lệ cho em
Nguyện yêu em suốt cuộc đời
Ân cần chăm sóc
Cho em từng giấc ngủ
Ngày nào em được vui
Ngày nào em cũng mỉm cười
Vì bên em
Luôn có anh kề bên em
Đừng nhìn xung quanh của em
Đừng nhìn bất cứ anh nào
Xin hãy chú ý
Một mình anh thôi
Vì người yêu em là anh
Một người chỉ biết chung tình
Người có thể hy sinh
Tất cả vì em