Niềm Tin Khánh Đản

Niềm Tin Khánh Đản

Xem MV bài hát

Lời bài hát Niềm Tin Khánh Đản

Đóng góp bởi

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Nam Mô A Di Nam Mô Đà Phật Kể người nghe gần ba ngàn năm Có vị vua bỏ nước ra đi Rừng thiêng Ngài chẳng ngại gì Một lòng cầu đạo khắp vì chúng sinh Gót đế vương chẳng phiền tuyết lạnh Thân hoàng triều nào ngại gió sương Từ nay chỉ một con đường Tử sinh lẽ thật tỏ tường mới thôi Nam Mô A Di Nam Mô Đà Phật Ngày nhập định hòa cùng núi sông Đêm tọa thiền nhập với trăng sao Ma vương quấy nhiễu chẳng nao Sắc không liễu ngộ ba đào lặng yên Nam Mô A Di Nam Mô Đà Phật Rồi từ đó hoa thiền rộ nở Trong lòng người chẳng kẻ hèn sang Sắc thiền chiếu sáng thế gian Hương thiền thẩm thấu… muôn ngàn trái tim Nam Mô A Di Nam Mô Đà Phật Nam Mô A Di Nam Mô Đà Phật Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô ưu thọ hạ phước duyên nghìn đời Chúng con phật tử khắp nơi Đón mừng Khánh Đản… sáng ngời niềm tin! Nam Mô A Di Nam Mô Đà Phật Nam Mô A Di Nam Mô Đà Phật