Nhịp Cầu Tri Âm

Nhịp Cầu Tri Âm

Lời bài hát Nhịp Cầu Tri Âm

Đóng góp bởi

Tôi ở đồn xa
Nhịp cầu duyên mong nối
Tri âm muốn tìm
Em ở thành đô
Ngại gì một câu thơ
Hòa điệu lòng cảm mến
Oanh Yến hay Liên
Hồng Lan Đào Diễm
Hằng ngày nghe nói tên
Muốn quen để rồi đến em
Hậu Giang tôi cũng kiếm
Miền Trung tôi cũng tìm
Nối nhịp cầu duyên
Của người anh lính chiến
Em xin nhắn lời
Bao tuổi người ơi
Đường tình đã nên đôi
Thật lòng đừng lừa dối
Đi lính bao lâu
Người trông đẹp xấu
Lập được bao chiến công
Mấy câu thành thật ước mong
Vì sinh ra phận gái
Hỏi ai không lấy chồng
Tuổi đời vừa đúng ba mươi
Không đẹp người cũng dễ coi
Độc thân vui tính tròn ba năm lính
Chưa lần có bạn tâm tình
Từ ngày rời áo thư sinh
Sa trường lừng tiếng chiến binh
Thề không gian dối
Mười huy chương thôi
Có sao nói vậy người ơi
Tôi ở ngoài biên
Gửi lòng trên trang giấy
Se duyên kết tình
Em ở thành kinh
Nhìn đời màu xanh xanh
Hòa nhịp lòng cùng lính
Khi đã nên duyên
Thuyền chung một bến
Trọn đời anh có em
Cuối năm trời lạnh gió đông
Mười lăm hôm nghỉ phép
Là ta in thiếp hồng
Tuổi đời vừa đúng ba mươi
Không đẹp người cũng dễ coi
Độc thân vui tính tròn ba năm lính
Chưa lần có bạn tâm tình
Từ ngày rời áo thư sinh
Sa trường lừng tiếng chiến binh
Thề không gian dối
Mười huy chương thôi
Có sao nói vậy người ơi
Tôi ở ngoài biên
Gửi lòng trên trang giấy
Se duyên kết tình
Em ở thành kinh
Nhìn đời màu xanh xanh
Hòa nhịp lòng cùng lính
Khi đã nên duyên
Thuyền chung một bến
Trọn đời anh có em
Cuối năm trời lạnh gió đông
Mười lăm hôm nghỉ phép
Là ta in thiếp hồng
Khi đã nên duyên
Thuyền chung một bến
Trọn đời anh có em
Cuối năm trời lạnh gió đông
Mười lăm hôm nghỉ phép
Là ta in thiếp hồng