Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ

Xem MV bài hát

Lời bài hát Người Thương Kẻ Nhớ

Đóng góp bởi

Em đi rồi một mình tôi ở lại
Đêm bỗng dài nghe lạnh đầy bờ vai
Người đi mang nỗi nhớ
Người ở lại mang nỗi chờ
Cuộc đời bỗng thành bơ vơ
Chỉ còn lại vần thơ
Em đi rồi nửa hồn tôi khờ dại
Trăn trở hoài
Những kỷ niệm ngày xưa
Ngày tôi em gặp gỡ
Ngày tạ từ tay vẫy chào
Mềm lòng chúng mình xa nhau
Bởi dòng đời tựa sóng trôi mau
Em ra đi nơi miền xa xứ lạ
Nhớ nhung gì về miền đất quê ta
Em vô tư hay là em vẫn nhớ
Những con đường tình từ ngày qua
Em đi rồi có nghĩa là xa xôi
Tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi
Làm sao ngăn được
Bước người dừng lại
Chung hướng đời
Để tình không còn chia phôi
Để lệ buồn không mặn bờ môi !
Em đi rồi nửa hồn tôi khờ dại
Trăn trở hoài
Những kỷ niệm ngày xưa
Ngày tôi em gặp gỡ
Ngày tạ từ tay vẫy chào
Mềm lòng chúng mình xa nhau
Bởi dòng đời tựa sóng trôi mau
Em ra đi nơi miền xa xứ lạ
Nhớ nhung gì về miền đất quê ta
Em vô tư hay là em vẫn nhớ
Những con đường tình từ ngày qua
Em đi rồi có nghĩa là xa xôi
Tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi
Làm sao ngăn được
Bước người dừng lại
Chung hướng đời
Để tình không còn chia phôi
Để lệ buồn không mặn bờ môi !
Để tình không còn chia phôi
Để lệ buồn không mặn bờ môi !