Người Gian Dối Sẽ Gặp Người Gian Dối

Người Gian Dối Sẽ Gặp Người Gian Dối

Lời bài hát Người Gian Dối Sẽ Gặp Người Gian Dối

Đóng góp bởi

Đường khuya cô đơn tôi bước bóng tối
Soi từng dấu chân mệt nhoài giữa đêm tối
Giữa cõi đời lạnh lùng
Lòng chợt nghe xót xa khi nhớ tên người
Người tôi đã yêu đầu tiên
Người tôi vẫn luôn chờ
Mong để một lần nói ra một lời tha thứ...
Chuyện buồn đời ai cũng có ...
Lắm lúc tôi thường bắt tôi gượng cười
Thôi thì trách quá khứ mà làm gì
ở đời đâu mấy ai được sống như mơ
Giọt nước mắt hôm nay
Giọt nước mắt ngày xưa
Giá như cùng một nỗi đau
Cho lòng bớt đau
(Những người gian dối rồi
Sẽ gặp người dối gian)
Có những người gặp rồi ta sẽ quên
Cũng có những người trọn cuộc đời
Không thể quên
Em sẽ là ai tôi sẽ là ai trong cuộc đời
Mỗi chúng ta
Thà không biết chớ đừng nên hối tiếc
Những gì ta đã làm ...những gì ta đã cho
Những gì ta đã mất
Người gian dối sẽ gặp người gian dối...
Chớ đừng nên trách người ...
Hay tự mình trách thân tháng ngày
Ta đã sống nào có quay trở về
Chuyện buồn đời ai cũng có ...
Lắm lúc tôi thường bắt tôi gượng cười
Thôi thì trách quá khứ mà làm gì
ở đời đâu mấy ai được sống như mơ
Giọt nước mắt hôm nay
Giọt nước mắt ngày xưa
Giá như cùng một nỗi đau
Cho lòng bớt đau
(Những người gian dối rồi
Sẽ gặp người dối gian)
Có những người gặp rồi ta sẽ quên
Cũng có những người trọn cuộc đời
Không thể quên
Em sẽ là ai tôi sẽ là ai
Trong cuộc đời mỗi chúng ta
Thà không biết chớ đừng nên hối tiếc ...
Những gì ta đã làm ...những gì ta đã cho ...
Những gì ta đã mất
Người gian dối sẽ gặp người gian dối...
Chớ đừng nên trách người ...
Hay tự mình trách thân tháng ngày
Ta đã sống nào có quay trở về