Người Bình Thường

Người Bình Thường

Lời bài hát Người Bình Thường

Đóng góp bởi

Anh đã qua ba lần của mười năm
Anh có một thời tuổi trẻ đẹp lắm
Cố gắng không để ngã gục
Đổi lấy thứ anh cho là hạnh phúc
Cảm ơn đời dạy anh một điều thôi
Bình yên đâu phải là nơi xa xôi
Những nghĩ suy những mong cầu
Đã đổi thay trong anh nhiều từ bấy lâu
Trưởng thành cho anh
Khâu vết thương lành
Lại càng hiểu hơn
Người anh muốn trở thành
Người bình thường như anh
Chẳng vội đi nhanh
Ngày ba bữa cơm canh
Tập vui lúc khó
Yêu từng bước nhỏ
Quen đối diện lắng lo
Người bình thường như anh
Đã qua hư danh
Chọn học cách chân thành
Đi quãng đường thật xa
Khiến mình nhận ra
Điều giản đơn trong chúng ta
Cứ sống bình thường thôi
Bước chầm chậm sẽ đến nơi
Đã có lúc anh quên rằng
Chính mình là ai
Đã có lúc anh quên
Học cách phải dừng lại
Tuổi trẻ của anh lao đi miệt mài
Nhiều khi chẳng quan tâm
Đó là đúng hay sai
Trưởng thành cho anh
Khâu vết thương lành
Lại càng hiểu hơn
Người anh muốn trở thành
Người bình thường như anh
Chẳng vội đi nhanh
Ngày ba bữa cơm canh
Tập vui lúc khó
Yêu từng bước nhỏ
Quen đối diện lắng lo
Người bình thường như anh
Đã qua hư danh
Chọn học cách chân thành
Đi quãng đường thật xa
Khiến mình nhận ra
Điều giản đơn trong chúng ta
Cứ sống bình thường thôi
Bước chầm chậm sẽ đến nơi
Người bình thường như anh
Chẳng vội đi nhanh
Người bình thường như anh
Chẳng vội đi nhanh
Ngày ba bữa cơm canh
Tập vui lúc khó
Yêu từng bước nhỏ
Quen đối diện lắng lo
Người bình thường như anh
Đã qua hư danh
Chọn học cách chân thành
Đi quãng đường thật xa
Khiến mình nhận ra
Điều giản đơn trong chúng ta
Cứ sống bình thường thôi
Bước chầm chậm sẽ đến nơi
Đi quãng đường thật xa
Khiến mình nhận ra
Điều giản đơn trong chúng ta
Cứ sống bình thường thôi
Bước chầm chậm sẽ đến nơi