Mưa Và Nước Mắt

Mưa Và Nước Mắt

Lời bài hát Mưa Và Nước Mắt

Đóng góp bởi

Ngày xưa mưa rơi
ướt vai nhau
Anh gặp em
Nơi cuối con đường
Giọt lệ em rơi
Anh đã khóc
Cho niềm hạnh phúc
Lòng tự ngỡ
đã tìm đuợc em
Người con gái
Một nữa đời anh
Nào ngờ đâu
Hai trái tim
Nay đã lỗi nhịp
Giờ đây em bước ra đi
Cũng một đêm
Mưa gió giăng đầy
Giọt lệ rơi
Anh đã khóc
Cho mộng tan vỡ
Tình là chi
Sao khổ đời nhau
Yêu đắm say
Để nay úa tàn
Người yêu ơi
Em ra đi
Em có được vui
Mưa và nước mắt
Anh rơi bao đêm
ông trời cũng khóc
Thương cho tim anh
Ngăn dòng nước mắt đó
Cớ sao lệ vẫn tuôn trào
Dẫu biết khi người
Chẳng cần anh nữa
Có lẽ như vậy
Người sẽ tốt hơn
Mà tại sao
Anh còn khóc
Tiếc thương tình xưa
Mưa và nước mắt
Anh rơi bao đêm
Bây giờ nơi ấy
Em yêu có vui
Hay là đang khóc
Tiếc thương
Phút giây lỡ lầm
Nếu như khi nào
Người cần anh nữa
Hãy nhớ một người
Vẫn còn đứng đây
Về nơi phố cũ
Dưới mưa
Anh đứng chờ em
Giờ đây em bước ra đi
Cũng một đêm
Mưa gió giăng đầy
Giọt lệ rơi
Anh đã khóc
Cho mộng tan vỡ
Tình là chi
Sao khổ đời nhau
Yêu đắm say
Để nay úa tàn
Người yêu ơi
Em ra đi
Em có được vui
Mưa và nước mắt
Anh rơi bao đêm
ông trời cũng khóc
Thương cho tim anh
Ngăn dòng nước mắt đó
Cớ sao lệ vẫn tuôn trào
Dẫu biết khi người
Chẳng cần anh nữa
Có lẽ như vậy
Người sẽ tốt hơn
Mà tại sao
Anh còn khóc
Tiếc thương tình xưa
Mưa và nước mắt
Anh rơi bao đêm
Bây giờ nơi ấy
Em yêu có vui
Hay là đang khóc
Tiếc thương
Phút giây lỡ lầm
Nếu như khi nào
Người cần anh nữa
Hãy nhớ một người
Vẫn còn đứng đây
Về nơi phố cũ
Dưới mưa
Anh đứng chờ em
Về nơi phố cũ
Dưới mưa
Anh đứng chờ em