Một Thứ Hy Sinh

Một Thứ Hy Sinh

Lời bài hát Một Thứ Hy Sinh

Đóng góp bởi

Dường như ta chẳng đi chung con đường minh đả ước thề .. Dường như hai trái tim đang khóc thầm vì chẳng thể bên nhau trọn đời.. Sao ta chẳng thể gần nhau Sao anh chẳng nói một lời .. Vì anh đã nhiều lần day dứt trái tim mình… Vì cớ sao ta chứa duyên phai tàn…. Vì cớ sao ta không thể bên nhau… Một thứ hy sinh anh nở sao phủ long cho em khóc nhiều đêm…. Người hiểu cho anh số duyên an bày long rất yêu em nhưng chẳng thể nói… Dù vận biết em đang khổ tâm hơn nhiều sao nước mắt cứ rơi vì nhớ thương nhau…. Mùa thu rơi cánh hoa yểu điệu tàn lòng nhớ em nhiều… Vầng trăng đã khuyết đi một mói tình tượng như sẽ bên nhau ngàn năm…. Anh đây không biết làm sao… Em cũng chẳng nói lên lời…. Giờ chẳng biết phải làm gì cho hết đâu lòng