Mẹ Ơi Mai Con Về

Mẹ Ơi Mai Con Về

Lời bài hát Mẹ Ơi Mai Con Về

Đóng góp bởi

Từ ngày con bỏ mẹ đi
Rời xa quê cũ
Rời xa quê cũ có mong quay về
Hỡi con quay về
Mẹ còn đây mẹ chờ con
Chờ hoài nơi chốn xa xăm
Chờ con mòn mỏi
Chờ con mòn mỏi sớm khuya lâu rồi
Sớm khuya lâu rồi
Mẹ chờ con mẹ chờ con
Mẹ chờ con
Chờ trong nắng mưa
Mái lá đơn sơ
Chiều dần buông
Chiều dần buông
Tiếng bìm bịp kêu chiều
Nhớ con thật nhiều
Hỡi con
Tiếng mẹ gọi chờ con
Từ ngày con đi
Gió lạnh về khuya
Chiếc võng đong đưa
Lòng mẹ thương
Lòng mẹ đau như ai xé ai cào
Khúc ca nghẹn ngào
Nhớ con có mẹ già
Nằm nghe nắng mưa
Rồi ngày con trở về đây
Mồ kia xanh cỏ
Mồ kia xanh cỏ
Lấp thân mẹ rồi
Lấp thân mẹ rồi
Còn đâu mẹ chờ con
Mồ kia xanh cỏ
Mồ kia xanh cỏ
Lấp thân mẹ rồi
Lấp thân mẹ rồi
Còn đâu mẹ chờ con
Mẹ chờ con
Mẹ chờ con
Mẹ còn đâu