Mắm Kho Quê Nhà

Mắm Kho Quê Nhà

Lời bài hát Mắm Kho Quê Nhà

Đóng góp bởi

Mắm kho quê nhà ngoại tôi nấu với rau cà
 Mắm kho quê nghèo ngoại tôi bắt từng con cá lưng
 Tháng tám miền quê nước nổi lên ngoại ra hái rau xanh
 Trưa về ngoại đung khói củi cay cay nước mắt tuôn dài.

 Ngoại nghèo, nhưng giàu tình thương 
Tóc bạc pha sương, thương con mưa nắng dải dầu 
Áo bạc sờn vai thương làm sao đôi dép lào sứt quai
 Bên chiếc đèn dầu, ngoại tôi ngồi dá mắt mờ lưng khom. 

Từ ngày, ngoại bỏ con đi
 Dây trầu cũng héo,
 Cây cầu lắc lẻo, sớm hôm không ai về. 
Đâu còn tiếng ru ơ ầu ơ,
 Đâu còn ai hỏi con, ơi bảy ơi mắm ngon mày.
 Thương lắm ngoại ơi, 
Sao nỡ bỏ con, con nhớ lắm ngoại ơi.

 Ngó ra sau hè, nhìn bông điên điển úa màu
 Bỗng dưng con thèm được ăn mắm ngoại kho lúc xưa
 Bông súng cà tươi, trái khổ qua
 Thơm ngon cá linh đồng 
Nhớ mãi trong lòng, ngoại ơi mắm kho quê nhà,
 Nhớ mãi trong lòng, ngoại ơi... mắm kho... miền quê...