Lý Do Gì Giữ Nhau (Remix)

Lý Do Gì Giữ Nhau (Remix)

Lời bài hát Lý Do Gì Giữ Nhau (Remix)

Đóng góp bởi

Lặng nhìn đôi chân anh bước mỗi lúc thêm xa hơn
Và rồi cơn mưa cũng đã phủ lối
Từng bước chân anh
Để giữ anh lại gần bên em
Dù là trong giấc mơ tuyệt vọng
Em chạy theo vòng tay ôm lấy anh
Để rồi thêm 1 lần nữa
Nước mắt em tuông rơi
Để rồi thêm 1 lần nữa đau hơn
Khi giấc mơ anh cũng không thuộc về em
Cho dù em đã lầm
Hy sinh tất cả để anh được hạnh phúc
Dù em đã cố giữ anh lại
Vậy mà tại sao anh vẫn ra đi
Bàn tay nhỏ bé nên không thể giữ được
Cả giấc mơ hiện tại và tương lai
Hạnh phúc nơi đây sao anh vẫn mãi đi tìm
Chẳng lẽ bên em
Anh không được hạnh phúc
Ngày tháng bên nhau
Có lẽ chỉ trong thời gian quá ngắn
Lấy lí do gì để giữ anh ở lại
Lặng nhìn đôi chân anh bước mỗi lúc thêm xa hơn
Và rồi cơn mưa cũng đã phủ lối
Từng bước chân anh
Để giữ anh lại gần bên em
Dù là trong giấc mơ tuyệt vọng
Em chạy theo vòng tay ôm lấy anh
Để rồi thêm 1 lần nữa
Nước mắt em tuông rơi
Để rồi thêm 1 lần nữa đau hơn
Khi giấc mơ anh cũng không thuộc về em
Cho dù em đã lầm
Hy sinh tất cả để anh được hạnh phúc
Hạnh phúc nơi đây sao anh vẫn mãi đi tìm
Chẳng lẽ bên em
Anh không được hạnh phúc
Ngày tháng bên nhau
Có lẽ chỉ trong thời gian quá ngắn
Lấy lí do gì để giữ anh ở lại
Lặng nhìn đôi chân anh bước mỗi lúc thêm xa hơn
Và rồi cơn mưa cũng đã phủ lối
Từng bước chân anh
Để giữ anh lại gần bên em
Dù là trong giấc mơ tuyệt vọng
Em chạy theo vòng tay ôm lấy anh
Để rồi thêm 1 lần nữa
Nước mắt em tuông rơi
Để rồi thêm 1 lần nữa đau hơn
Khi giấc mơ anh cũng không thuộc về em
Cho dù em đã lầm
Hy sinh tất cả để anh được hạnh phúc
Lặng nhìn đôi chân anh bước mỗi lúc thêm xa hơn
Và rồi cơn mưa cũng đã phủ lối
Từng bước chân anh
Để giữ anh lại gần bên em
Dù là trong giấc mơ tuyệt vọng
Em chạy theo vòng tay ôm lấy anh
Để rồi thêm 1 lần nữa
Nước mắt em tuông rơi
Để rồi thêm 1 lần nữa đau hơn
Khi giấc mơ anh cũng không thuộc về em
Cho dù em đã lầm
Hy sinh tất cả để anh được hạnh phúc