Lời Nói Nhân Gian

Lời Nói Nhân Gian

Lời bài hát Lời Nói Nhân Gian

Đóng góp bởi

Dù người ta hay nói
Em yêu tôi chẳng yêu thật lòng
Em xem như thú vui qua đường
Và người ta cũng nói
Rằng em lắm kế đa mưu
Khiến bao chàng ngất ngây vì yêu
Người ta cho tôi biết
Em đang quen biết bao nhiêu người
Ôm trong tim biết bao mối tình
Rằng tôi đâu hay biết
Ngày đêm đắm đuối yêu em
Nói tôi đừng quá tin vào em
Nhưng tôi đã trót yêu em rồi
Dù người ta nói như thế nào
Tôi chẳng hề suy nghĩ
Tình yêu tôi trao về em
Bằng cả trái tim trân thành
Đừng lo lắng chi hỡi người
Đừng nên quan tâm làm chi hỡi em
Mặc cho người ta hay gièm pha
Tôi chỉ yêu mình em
Vì trái tim tôi đây đã trao người bấy lâu
Và rồi người ta sẽ nhận ra
Rằng người ta đã sai
Rằng người tôi yêu
Không bao giờ dan dối
Đừng nên buồn đau chi em hỡi
Bao câu nói đầu môi
Lời nói nhân gian kia cũng như
Dòng nước trôi
Dù ngày mai sau bao đổi thay
Dòng đời bao nhiêu xót xa
Thì tình ta mãi luôn có nhau người hỡi
Người ta cho tôi biết
Em đang quen biết bao nhiêu người
Ôm trong tim biết bao mối tình
Rằng tôi đâu hay biết
Ngày đêm đắm đuối yêu em
Nói tôi đừng quá tin vào em
Nhưng tôi đã trót yêu em rồi
Dù người ta nói như thế nào
Tôi chẳng hề suy nghĩ
Tình yêu tôi trao về em
Bằng cả trái tim trân thành
Đừng lo lắng chi hỡi người
Đừng nên quan tâm làm chi hỡi em
Mặc cho người ta hay gièm pha
Tôi chỉ yêu mình em
Vì trái tim tôi đây đã trao người bấy lâu
Và rồi người ta sẽ nhận ra
Rằng người ta đã sai
Rằng người tôi yêu
Không bao giờ dan dối
Đừng nên buồn đau chi em hỡi
Bao câu nói đầu môi
Lời nói nhân gian kia cũng như
Dòng nước trôi
Dù ngày mai sau bao đổi thay
Dòng đời bao nhiêu xót xa
Thì tình ta mãi luôn có nhau người hỡi
Mặc cho người ta hay gièm pha
Tôi chỉ yêu mình em
Vì trái tim tôi đây đã trao người bấy lâu
Và rồi người ta sẽ nhận ra
Rằng người ta đã sai
Rằng người tôi yêu
Không bao giờ dan dối
Đừng nên buồn đau chi em hỡi
Bao câu nói đầu môi
Lời nói nhân gian kia cũng như
Dòng nước trôi
Dù ngày mai sau bao đổi thay
Dòng đời bao nhiêu xót xa
Thì tình ta mãi luôn có nhau hỡi em