Khi Chuyển Đông

Khi Chuyển Đông

Lời bài hát Khi Chuyển Đông

Đóng góp bởi

Tan vào giữa không gian khi đời muộn màng Mang một chút vấn vương để lòng nhớ thương Sương đọng ướt đôi vai chẳng mong gặp lại Em còn nhớ tôi không mỗi khi chuyển Đông Em và tôi là đôi người dưng lỡ ngang qua đường vô tình thương nhau Em và tôi chẳng mong gì đâu vài thứ xa xôi đến bên cuộc đời Tàn thuốc đã rơi, nắng mưa trong đời còn anh với mây trời Gió ngăn chân về ngược lối em ơi Tan vào giữa không gian khi đời muộn màng Mang một chút vấn vương để lòng nhớ thương Sương đọng ướt đôi vai chẳng mong gặp lại Em còn nhớ tôi không mỗi khi chuyển Đông Em và tôi là đôi người dưng lỡ ngang qua đường vô tình thương nhau Em và tôi chẳng mong gì đâu vài thứ xa xôi đến bên cuộc đời Tàn thuốc đã rơi, nắng mưa trong đời còn anh với mây trời Gió ngăn chân về ngược lối em ơi Gió cuốn chân anh ngược lối x3 Gió cuốn em xa rời tôi Em và tôi là đôi người dưng lỡ ngang qua đường vô tình thương thôi Em và tôi chẳng mong chờ đâu vài thứ xa xôi Tàn thuốc đã rơi, nắng mưa trong đời còn ai với mây trời Gió ngăn chân về ngược lối em ơi Tàn thuốc đã rơi, nắng mưa trong đời còn anh với mây trời Gió ngăn chân về ngược lối em ơi