Kết Thành Phu Thê

Kết Thành Phu Thê

Xem MV bài hát

Lời bài hát Kết Thành Phu Thê

Đóng góp bởi

Hôm nay hạnh phúc nhất đời người
Vì đôi ta kết thành phu thê
Năm tháng bên nhau những vui buồn
Yêu thương chân thành nay mình thành đôi
Chúng con cảm ơn tình cha
Cảm ơn nghĩa mẹ
Con cảm ơn ông trời
Đã se duyên cho chúng con
Kết thành vợ chồng trăm năm
Anh không cho em giàu sang
Nhưng hứa thương em cả đời
Tình anh chỉ dành cho em
Về bên nhau mình chung một nhà
Chung một tổ ấm em làm vợ anh
Dù gian nan dù khó khăn
Vẫn một lòng chung thủy với nhau
Rồi có thiên thần dễ thương
Là tình yêu của chúng mình
Hãy giữ lấy tình nghĩa phu thê
Đến bạc đầu đừng lỡ chuyến đò
Hôm nay hạnh phúc nhất đời người
Vì đôi ta kết thành phu thê
Năm tháng bên nhau những vui buồn
Yêu thương chân thành nay mình thành đôi
Chúng con cảm ơn tình cha
Cảm ơn nghĩa mẹ
Con cảm ơn ông trời
Đã se duyên cho chúng con
Kết thành vợ chồng trăm năm
Anh không cho em giàu sang
Nhưng hứa thương em cả đời
Tình anh chỉ dành cho em
Về bên nhau mình chung một nhà
Chung một tổ ấm em làm vợ anh
Dù gian nan dù khó khăn
Vẫn một lòng chung thủy với nhau
Rồi có thiên thần dễ thương
Là tình yêu của chúng mình
Hãy giữ lấy tình nghĩa phu thê
Đến bạc đầu đừng lỡ chuyến đò
Về bên nhau mình chung một nhà
Chung một tổ ấm em làm vợ anh
Dù gian nan dù khó khăn
Vẫn một lòng chung thủy với nhau
Rồi có thiên thần dễ thương
Là tình yêu của chúng mình
Hãy giữ lấy tình nghĩa phu thê
Đến bạc đầu đừng lỡ chuyến đò
Hãy giữ lấy tình nghĩa phu thê
Đến bạc đầu đừng lỡ chuyến đò