Lời bài hát Hồn Quê

Đóng góp bởi

Em theo anh qua những
Cánh đồng thơm lúa Việt Nam
Nơi bao năm xa cách
Tưởng chừng hôm nay lớn dần
Lòng buồn vời vợi xa xôi
Gợi lại kỷ niệm khôn nguôi
Thương khói lam ban chiều
Và mái tranh xưa còn nằm nôi
Cây me che bóng mát
Mỗi chiều ta đứng chờ nhau
Dư âm xưa như ngỡ
Sống lại bên giây phút đầu
Lời nào ngọt ngào cho nhau
Tình nào hò hẹn mai sau
Thôi hãy xem như cuộc đời
Ngủ quên chìm vào lắng sâu
Những năm tháng
Xa rời bạn bè
Nhớ thương quá
Cây phượng ngày hè
Mùa nước lên
điên điển trổ bông
Bao nhiêu niềm vui
ôm trọn vào lòng
Lục bình trôi
Níu dòng đời trôi
Giọt lệ rơi
Thấm mặn bờ môi
Uống chung nhau
Chén tình ngất trào
để quên thương đau
Quê hương em con gái
áo bà ba gánh mạ non
Câu ca dao trên lúa
Bốn ngàn năm hơn vẫn còn
Còn ruộng đồng mùi thơm rơm
đường về nhà càng vui hơn
Ta hãy đong cho thật tràn
Chén tình đậm đà mến thương
Cây me che bóng mát
Mỗi chiều ta đứng chờ nhau
Dư âm xưa như ngỡ
Sống lại bên giây phút đầu
Lời nào ngọt ngào cho nhau
Tình nào hò hẹn mai sau
Thôi hãy xem như cuộc đời
Ngủ quên chìm vào lắng sâu
Những năm tháng
Xa rời bạn bè
Nhớ thương quá
Cây phượng ngày hè
Mùa nước lên
điên điển trổ bông
Bao nhiêu niềm vui
ôm trọn vào lòng
Lục bình trôi
Níu dòng đời trôi
Giọt lệ rơi
Thấm mặn bờ môi
Uống chung nhau
Chén tình ngất trào
để quên thương đau
Quê hương em con gái
áo bà ba gánh mạ non
Câu ca dao trên lúa
Bốn ngàn năm hơn vẫn còn
Còn ruộng đồng mùi thơm rơm
đường về nhà càng vui hơn
Ta hãy đong cho thật tràn
Chén tình đậm đà mến thương
Còn ruộng đồng mùi thơm rơm
đường về nhà càng vui hơn
Ta hãy đong cho thật tràn
Chén tình đậm đà mến thương