Xem MV bài hát

Lời bài hát Hoa Đăng Dâng Lễ

Đóng góp bởi

Tú Sương Chuyện ngày xưa có người con hiếu thảo Mục Kiền Liên dùng sáu phép nhiệm màu Liêng Kiếng Quang Soi rọi âm ty a tỳ địa ngục Thấy mẹ già hóa thân nơi ngạ quỷ Mẹ già đói rét, tiều tụy xác xơ Tú Sương Mục Kiền Liên dâng cơm cho mẹ Nhưng tiền căn chưa dứt Mẹ già còn lòng tham Cơm chưa đến miệng đã thành lửa đỏ tiêu tan Mục Kiền Liên nghe lòng đau xót quá Người cầu xin Phật cứu giúp giải nạn Liêng Kiếng Quang Đức Phật quang minh, Đức Phật bảo rằng Mẹ của người sống bao năm trần thế Nặng nề nghiệp chướng, tội tình lún sâu Tú Sương Thì làm sao đơn thân giải nạn Dẫu thần lực tịnh Thông Phải nhờ mười phương Tăng Cao sâu đức độ mới cứu mẹ khỏi chốn a tỳ. Liêng Kiếng Quang Ngày rằm tháng bảy là ngày tự tứ hằng năm Mười phương Tăng sau kiết hạ tu về Tú Sương Nghe lời Phật dạy bày thức ăn trăm món Cùng trái cây năm màu cúng dường Tam Bảo cầu kinh Liêng Kiếng Quang Nhờ thần lực công đức của mười phương Thánh Tăng Tú Sương Với lòng hiếu thảo vô bờ, luôn tôn thờ mẹ cha Liêng Kiếng Quang Mục Liên giải cứu mẹ già Thoát vòng dây nghiệt ngã Tú Sương Được giải nạn mẹ về nơi cõi trời Chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ xa xưa đó Phật dạy ta phải hiếu thảo ngoan hiền Liêng Kiếng Quang Đức Phật khuyên răn hiếu đạo làm đầu Sống trên đời nhớ công ơn phụ mẫu Phụng thờ mẹ cha, trọn đạo hiếu nhân Tú Sương Phận làm con thương cha thương mẹ Như Ngài Mục Kiền Liên, Tú Sương, Liêng Kiếng Quang Người đời còn lưu danh Công ơn sinh thành dí bằng biển lớn sông dài.