Gọi Tên Em Trong Đêm

Gọi Tên Em Trong Đêm

Lời bài hát Gọi Tên Em Trong Đêm

Đóng góp bởi

Đêm nghe hạt mưa rơi
Lòng chợt nhớ đến em vô cùng
Chuyện tình ngày ấy
Không sao quên được
Giờ hai ta ở hai nơi
Lòng người có nghĩ đến bao giờ?
Lúc trước anh ra đi là có lý do
Nếu biết trước tương lai
Anh đã chẳng yêu em
Nhưng con tim anh đây
Thật không sao quên được em
Người ơi
Nước mắt đã rơi
Vì nhớ em mong em
Trong từng đêm vắng
Mong cho em được hạnh phúc
Nơi phương trời xa.
Gọi tên em trong đêm
Trái tim này xót xa
Người yêu ơi hãy quên
Những năm tháng êm đềm hôm nào
Gọi tên em trong đêm
Để mình anh chịu nỗi đắng cay
Một thế giới khác mang anh đi
Chẳng thể nào có em.
Gọi tên em trong đêm
Sẽ chẳng thể có nhau
Tình duyên ta thế thôi
Chắc có lẽ đã được an bài
Gọi tên em trong đêm
Để mình anh chịu nỗi đớn đau
Một thế giới khác mang anh đi
Chia đôi tình chúng ta...
Cách xa hai phương trời.
Nếu biết trước tương lai
Anh đã chẳng yêu em
Nhưng con tim anh đây
Thật không sao quên được em
Người ơi
Nước mắt đã rơi
Vì nhớ em mong em
Trong từng đêm vắng
Mong cho em được hạnh phúc
Nơi phương trời xa.
Gọi tên em trong đêm
Trái tim này xót xa
Người yêu ơi hãy quên
Những năm tháng êm đềm hôm nào
Gọi tên em trong đêm
Để mình anh chịu nỗi đắng cay
Một thế giới khác mang anh đi
Chẳng thể nào có em.
Gọi tên em trong đêm
Sẽ chẳng thể có nhau
Tình duyên ta thế thôi
Chắc có lẽ đã được an bài
Gọi tên em trong đêm
Để mình anh chịu nỗi đớn đau
Một thế giới khác mang anh đi
Chia đôi tình chúng ta...
Cách xa hai phương trời.
Mong em qua bao đêm
Trái tim này xót xa
Người yêu ơi hãy quên
Tình nồng say từng năm tháng
Gọi tên em trong đêm
Để mình anh chịu nỗi đắng cay
Một thế giới khác mang anh đi
Chẳng thể nào có em
Gọi tên em trong đêm
Sẽ chẳng thể có nhau
Tình duyên ta thế thôi
Chắc có lẽ đã được an bài
Gọi tên em trong đêm
Để mình anh chịu nỗi đớn đau
Một thế giới khác mang anh đi
Chia đôi tình chúng ta...
Cách xa hai phương trời.