Giấc Mơ Tuyết Trắng

Giấc Mơ Tuyết Trắng

Lời bài hát Giấc Mơ Tuyết Trắng

Đóng góp bởi

Không một ai khác trên đời
Đem về em tuyết trắng
Không một nơi nào khác trên đời
Lấp lánh anh
Anh là mơ giữa ban ngày
Anh là tuyết bên trời bay
Ôi bình yên ôi em bình yên
Nép trong lòng anh
Em còn có anh
Tình yêu trong lành nhất thế gian
Nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan
Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng
Ngân nga hoài câu trìu mến
Tình yêu trong miền tuyết trắng bay
Tình anh đem về ướp tuyết say
Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng
Em đang nằm mơ giấc mơ dịu dàng
Không một ai khác trên đời
Đem về em tuyết trắng
Không một nơi nào khác trên đời
Lấp lánh anh
Anh là mơ giữa ban ngày
Anh là tuyết bên trời bay
Ôi bình yên ôi em bình yên
Nép trong lòng anh
Em còn có anh
Tình yêu trong lành nhất thế gian
Nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan
Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng
Ngân nga hoài câu trìu mến
Tình yêu trong miền tuyết trắng bay
Tình anh đem về ướp tuyết say
Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng
Em đang nằm mơ giấc mơ dịu dàng
Tình yêu trong lành nhất thế gian
Nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan
Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng
Ngân nga hoài câu trìu mến
Tình yêu trong miền tuyết trắng bay
Tình anh đem về ướp tuyết say
Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng
Em đang nằm mơ giấc mơ dịu dàng