Giả Vờ Thương Anh Được Không

Giả Vờ Thương Anh Được Không

Xem MV bài hát

Lời bài hát Giả Vờ Thương Anh Được Không

Đóng góp bởi

Có bao giờ em nhớ anh không Đã bao giờ em thương anh Dù chỉ một lần Hay chỉ là một giấc mơ Mà anh nghĩ Chưa tồn tại bao giờ Em đã từng khóc Vì anh chưa Chắc chưa từng Vì anh là người thừa Anh xin dừng Để gói ghém yêu thương Cất ở nơi mà không Một ai biết được Em ơi anh muốn đi cùng em Đi hết đoạn đường đời Ở nơi đó Chỉ có anh và em thôi Nơi yên bình nhất Nơi anh mơ Tất cả là sự thật Nhưng điều đó Chắc khó lắm phải không Bên em giờ đây Chắc có hơi ai tràn đầy Anh cứ vá nhưng em lại phá Cũng bằng không Em ơi anh lạnh lắm Anh sợ lắm khi đông lạnh về Giả vờ như em thương anh Có được không Có bao giờ em nhớ anh không Đã bao giờ em thương anh Dù chỉ một lần Hay chỉ là một giấc mơ Mà anh nghĩ Chưa tồn tại bao giờ Em đã từng khóc Vì anh chưa Chắc chưa từng Vì anh là người thừa Anh xin dừng Để gói ghém yêu thương Cất ở nơi mà không Một ai biết được Em ơi anh muốn đi cùng em Đi hết đoạn đường đời Ở nơi đó chỉ có anh Và em thôi Nơi yên bình nhất Nơi anh mơ Tất cả là sự thật Nhưng điều đó Chắc khó lắm phải không Bên em giờ đây chắc Có hơi ai tràn đầy Anh cứ vá nhưng em lại phá Cũng bằng không Em ơi anh lạnh lắm Anh sợ lắm khi đông lạnh về Giả vờ như em thương anh Có được không Em ơi anh muốn đi cùng em Đi hết đoạn đường đời Ở nơi đó chỉ có em Và anh thôi Nơi yên bình nhất Nơi anh mơ Tất cả là sự thật Nhưng điều đó Chắc khó lắm phải không em Bên em giờ đây Chắc có hơi ai tràn đầy Anh cứ vá nhưng em lại phá Cũng bằng không Em ơi anh lạnh lắm Anh sợ lắm khi đông lạnh về Giả vờ như em thương anh Có được không Chỉ là anh đang mơ giấc mơ Không có em trong đời