Đông Về Nhớ Chuyện Xưa

Đông Về Nhớ Chuyện Xưa

Lời bài hát Đông Về Nhớ Chuyện Xưa

Đóng góp bởi

Mỏi mắt tìm kỷ niệm một mùa đông Ngồi chợt nhớ bếp lửa hồng năm cũ Thời gian trước mỗi lần xong lúa vụ Em vẫn thường ghé hỏi đầy đủ chưa Mấy mươi năm lại cứ tưởng vừa như Lòng hay nghĩ đến ngày xưa thân ái Nhìn tuyết trắng bỗng nghe hồn tê dại Những nỗi niềm thời trai gái bên nhau Bến nước quê cây trái có tươi màu Bao luống cải phía vườn sau còn thắm Người bạn nhỏ thuở nào nay xa thẳm Có nhớ chăng vụ hồi (nẳm) không nè Buổi đông về mình hay đến bờ tre Và cùng cả đám bạn bè chung lứa Đi nhặt mấy cành khô rồi nhóm lửa Lại diễn tuồng tình hai đứa ly tan Thuở hoa niên chẳng hiểu sẽ mau tàn Thời son trẻ hoài chứa chan lưu luyến Và như thế viết lên thành cốt truyện Để đêm về lòng xao xuyến không yên