Đoạn Tuyệt

Đoạn Tuyệt

Lời bài hát Đoạn Tuyệt

Đóng góp bởi

Thầm chào nhau thôi
Rồi vĩnh biệt người ơi
Ngày buồn đã tới
Này giây phút tôi xa người
Tình đã úa nhàu
Mình đã thôi nhau
Từ đây biết rồi
Đời tôi sẽ đi về.. đâu.
Nẻo đường năm xưa
Giờ vắng lạnh chiều mưa
Lời người đã hứa
Còn lưu giữ chi thêm thừa
Người thương ai rồi
Người hết thương tôi
Người đâu biết rằng
Lòng này tan nát ...
Tơi... bời....
Yêu thương cho nhau
Đẹp trong phút giây ban đầu
Tưởng là bền lâu
Ai ngờ đoạn cuối
Thương đau
Qua bao tháng ngày
Bơ vơ chốn này
Em vui với ai rồi
Mà tôi đâu có hay.
Oan khiên cho tôi
Là khi đã yêu em rồi
Cả cuộc đời tôi
Bây giờ đây đổi lấy đơn côi
Thôi em hãy cười,
Yên vui với người
Riêng tôi sẽ tự tìm một nơi
Chôn cõi... đời....
Kỳ vọng bao nhiêu
Nào có được gì đâu
Người càng níu kéo
Càng xuôi khiến u sầu
Thì thôi tôi đành
Giải thoát cho tôi
Để tôi khóc cười
Đừng cay đắng đôi
Bờ... môi.....
Đường tình ta đi
Là đi vào biệt ly
Chẳng hề nghĩa lý
Vì đâu có yêu thương gì
Người đi qua rồi
Người đã quên tôi
Bỏ tôi đứng lại
Lầm lạc phương hướng
Trong... đời....
Yêu thương cho nhau
Đẹp trong phút giây ban đầu
Tưởng là bền lâu
Ai ngờ đoạn cuối
Thương đau
Qua bao tháng ngày
Bơ vơ chốn này
Em vui với ai rồi
Mà tôi đâu có.. hay....
Oan khiên cho tôi
Là khi đã yêu em rồi
Cả cuộc đời tôi
Bây giờ đây đổi lấy đơn côi
Thôi em hãy cười,
Yên vui với người
Riêng tôi sẽ tự tìm một nơi
Chôn cõi.. đời.
Kỳ vọng bao nhiêu
Nào có được gì đâu
Người càng níu kéo
Càng xuôi khiến thêm u sầu
Thì thôi tôi đành
Giải thoát cho tôi
Để tôi khóc cười
Đừng cay đắng đôi
Bờ... môi.....
Đường tình ta đi
Là đi vào biệt ly
Chẳng còn nghĩa lý
Vì đâu có yêu thương gì
Người đi qua rồi
Người đã quên tôi
Bỏ tôi đứng lại
Lầm lạc phương hướng
Trong... đời....
Người đi qua rồi
Người hết thương tôi
Bỏ tôi đứng lại
Lầm lạc phương hướng
Trong... đời....