Djojj börjar i skolan, del 5

Djojj börjar i skolan, del 5