Dấu Mưa

Dấu Mưa

Xem MV bài hát

Lời bài hát Dấu Mưa

Đóng góp bởi

Một cơn mưa
đi qua
để lại
Những ký ức
Anh và em
Tìm em
Trong cơn mưa
Anh thẫn thờ
Lần theo
Những dấu vết
đánh rơi
Tưởng như rất gần
Mà ngờ đâu
đã rất xa
Vụt mất
Theo cơn mưa
Ngày qua
Tưởng như rất lạ
Mà ngờ đâu
Sao quá quen
Là lúc
Em ngang đời ta
Chiều cuối con đường
Mình nhìn ngắm
Hoàng hôn
ẩn sâu
Trong tiếng
Tí tách rơi
Chờ mãi nơi này
Một cảm giác
Quá lạ thường
Cảm giác
Cho anh nhận ra
I love you
I love you so
Khoảnh khắc
Cho anh nhận ra
I love you
I love you so
Khoảnh khắc
Cho anh gần em
Một cơn mưa
đi qua
để lại
Những ký ức
Anh và em
Tìm em
Trong cơn mưa
Anh thẫn thờ
Lần theo
Những dấu vết
đánh rơi
Tưởng như rất gần
Mà ngờ đâu
đã rất xa
Vụt mất
Theo cơn mưa
Ngày qua
Tưởng như rất lạ
Mà ngờ đâu
Sao quá quen
Là lúc
Em ngang đời ta
Chiều cuối con đường
Mình nhìn ngắm
Hoàng hôn
ẩn sâu
Trong tiếng
Tí tách rơi
Chờ mãi nơi này
Một cảm giác
Quá lạ thường
Cảm giác
Cho anh nhận ra
I love you
I love you so
Khoảnh khắc
Cho anh nhận ra
I love you
I love you so
Khoảnh khắc
Cho anh gần em
Chiều cuối con đường
Mình nhìn ngắm
Hoàng hôn
ẩn sâu
Trong tiếng
Tí tách rơi
Chờ mãi nơi này
Một cảm giác
Quá lạ thường
Cảm giác
Cho anh nhận ra
I love you
I love you so
Khoảnh khắc
Cho anh nhận ra
I love you
I love you so
Khoảnh khắc
Cho anh gần em