Đau Càng Đau

Đau Càng Đau

Xem MV bài hát

Lời bài hát Đau Càng Đau

Đóng góp bởi

Cố kiềm lòng đừng xót xa
cho người vui ấm áp bên người ta.
Dẫu đoạn đường còn xót xa
thôi từ đây cố quên bao ngày qua.
Dấu giọt lệ vào khoé mi
tim quặn đau trước lúc ta biệt ly.
Ôi cuộc đời còn nghĩa chi?
Vì giờ đây Anh đã mãi ra đi.
Chỉ vì giờ Anh đã mãi ra đi.
Lần sau cuối nước mắt Em tự rơi.
Người ra đi không cho Em một lời
Bỏ mình Em chơi vơi
giọt lệ Em tuôn rơi.
Mà lòng Anh chẳng thấy đau người ơi.
Giờ hạnh phúc đã vỡ tan về đâu.
Một mình Em cô đơn bao đêm sầu.
Chờ thời gian qua mau
để mình sẽ quên nhau.
Mà người ơi vẫn thấy đau càng đau.
Dấu giọt lệ vào khoé mi
tim quặn đau trước lúc ta biệt ly.
Ôi cuộc đời còn nghĩa chi?
Vì giờ đây Anh đã mãi ra đi.
Chỉ vì giờ Anh đã mãi ra đi.
Lần sau cuối nước mắt Em tự rơi.
Người ra đi không cho Em một lời.
Bỏ mình Em chơi vơi
giọt lệ Em tuôn rơi.
Mà lòng Anh chẳng thấy đau người ơi.
Giờ hạnh phúc đã vỡ tan về đâu.
Một mình Em cô đơn bao đêm sầu.
Chờ thời gian qua mau
để mình sẽ quên nhau.
Mà người ơi vẫn thấy đau càng đau.
Lần sau cuối nước mắt Em tự rơi.
Người ra đi không cho Em một lời.
Bỏ mình Em chơi vơi
giọt lệ Em tuôn rơi.
Mà lòng Anh chẳng thấy đau người hỡi.
Giờ hạnh phúc đã vỡ tan về đâu.
Một mình Em cô đơn bao đêm sầu.
Chờ thời gian qua mau
để mình sẽ quên nhau.
Mà người ơi vẫn thấy đau càng đau.
Chờ thời gian qua mau
để mình sẽ quên nhau.
Mà người ơi vẫn thấy đau càng đau.